PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


20. 3. 2018 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj20. 3. 2018 17:00, prostori PZS
Zborno mestoLjubljana, PZS
KomisijaKomisija za alpinizem
Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije vabi na volilni zbor načelnikov 2018.
Komisija za alpinizem PZS

sklicuje

VOLILNI ZBOR NAČELNIKOV,

ki bo v torek, 20. marca 2018, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, Ljubljana - sejna soba Triglav)

Predviden dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
  2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
  3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
  4. poročilo o delu v letu 2017,
  5. finančno poročilo za leto 2017,
  6. plan dela za 2018,
  7. finančni plan za 2018,
  8. volitve načelnika in članov Komisije za alpinizem PZS,
  9. razno.


Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.

 

Miha Habjan,
načelnik KA PZS

Priloga:
XLS Finančno poročilo 2017 in plan 2018
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15770 14. 12. 2019