PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


17. 11. 2018 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor mladinskih odsekov

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj17. 11. 2018
KomisijaMladinska komisija
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vabi na Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 
17. novembra 2018, na Igu. Pred Zborom bosta potekali dve okrogli mizi, na Zboru pa bodo tudi volitve v organe Mladinske komisije PZS za mandatno obdobje 2018 – 2020.
Vabilo na

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV,

ki bo v soboto, 17. novembra, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu (Zabrv 12, Ig), s pričetkom ob 14. uri.

Predlagan dnevni red:

 

 1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2018.
 4. Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2019 ter okvirni program dela za leto 2020.
 5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
 6. Podelitev priznanj Mladina in gore.
 7. Podelitev priznanj mladinskim voditeljem 2017.
 8. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS.
 9. Volitve organov Mladinske komisije PZS.
 10. Razno.

 

Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva za posamezne točke bodo dosegljiva na spletni strani www.mk.pzs.si dva tedna pred zborom. Predviden zaključek zbora je najkasneje do 18. ure.

Pred Zborom bosta ob 10:00 vzporedno potekali dve okrogli mizi. Temi za okrogli mizi sta planinska orientacija in Planinska šola.

 • Na okrogli mizi o Planinski šoli bomo govorili o tem, kako izvajati vsebine Planinske šole za različne starostne skupine, kako povezati Planinsko šolo s programoma Ciciban planinec in Mladi planinec ter kako popestriti izvajanje vsebin.
 • Okrogla miza o orientaciji: na letošnji okrogli mizi bomo nadaljevali s pogovori o možnih izboljšavah planinskih orientacijskih tekmovanj, ki smo jih začeli lansko leto. V Odboru za orientacijo smo ob upoštevanju stališč lanske okrogle mize pripravili nov predlog pravilnika, o katerem boste lahko izrazili svoje mnenje. Ker nismo našli rešitev za vse dileme, bo tudi kar nekaj prostora za debato, ki jo bomo zaključili z zbiranjem predlogov za popularizacijo in popestritev tekmovanj. Vabljeni tekmovalci, organizatorji tekmovanj, vodje lig in vsi ostali zainteresirani.

Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po okroglih mizah zagotovljeno kosilo.

 

Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja na Zboru pa ima en sam pooblaščen predstavnik mladinskega odseka (pooblastilo se odda prijavni službi zbora). V primeru, da se nihče iz vašega odseka ne more udeležiti Zbora, prosimo, da za glasovanje pooblastite predstavnika katerega izmed ostalih mladinskih odsekov, ki bo prisoten na Zboru.

Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2018, skenirano na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si ali na naslov Planinska Zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana.


Priloge:

PDF Sklic Zbora MO
DOC Prijavnica na Zbor
PDF Poslovnik o delu Zbora MO

https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15773 6. 6. 2023