PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 30. junij 2022, ob 14.30 uri

Razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2022

Priznanja PZS se podeljujejo za razvoj množičnega planinstva, življenjsko in dolgoletno aktivno delo, zasluge pri širjenju planinske ideje, izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini, delo in dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah, raziskovalno delo, izjemne športne dosežke, delo z osebami s posebnimi potrebami in delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom.

Na podlagi 18. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije objavljamo

razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2022

S tem razpisom se zbirajo predlogi za najvišja priznanja PZS za posameznike in sicer za priznanja:

I. SPOMINSKA PLAKETA PZS
Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se lahko podeli ob 65. rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju. 
Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se posamezniku podeli samo enkrat. 
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2022.

II. SVEČANA LISTINA PZS
Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in življenjsko delo.
Svečana listina PZS se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Vsako leto se podeli praviloma 10 svečanih listin PZS. 
Svečana listina se posamezniku podeli samo enkrat.

Predlagatelji prejemnikov najvišjih priznanj PZS so lahko planinska društva, meddruštveni odbori planinskih društev in organi PZS.

Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu (priloga spodaj) poslani v enem (1) izvodu pristojnemu Meddruštvenemu odboru planinskih društev najkasneje do petka, 9. septembra 2022.

Obvezna priloga vsakega predloga za najvišje priznanje PZS je FOTOGRAFIJA predlaganega prejemnika priznanja, v primerni kvaliteti in velikosti. Fotografije se zbirajo za namen izdaje brošure s predstavitvijo vseh prejemnikov priznanj v letu 2022. Fotografija je lahko priložena v klasični ali v elektronski obliki.

Meddruštveni odbori planinskih društev morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za članstvo PZS najkasneje do petka, 30. septembra 2022. Prepozno prispelih predlogov ne bo mogoče obravnavati!

O podelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na seji, ki bo predvidoma oktobra 2022.

Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti, ki bo soboto, 3. decembra 2022.

Dodatne informacije so na voljo pri strokovni službi PZS, na 01 43 45 693 ali na sasa.sitar@pzs.si.

Anton Jesenko,
vodja Odbora za članstvo PZS
Jože Rovan,
predsednik PZS
   

 Priloge:
DOC Obrazec - Predlog za najvišja priznanja PZS
PDF Pravilnik o priznanjih PZS

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15773 4. 10. 2022