PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 11. julij 2022, ob 9. uri

Pilotno štetje obiska v gorah

Zaradi vedno večjega obiska gora so pogostejše nesreče v gorah, zahtevnejše je tudi zagotavljanje varne in urejene planinske infrastrukture, oteženo pa je tudi ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V juliju 2022 smo začeli s pilotnim merjenjem obiska planinskih poti na petih pilotnih lokacijah - Osp, Vršič, Lovrenška jezera, Storžič, Kum.
Gore so izjemno občutljiv ekosistem. V slovenskih gorski turističnih občinah beležimo porast števila obiskovalcev. Za zasnovo smotrnih ukrepov za učinkovito razpršitev in pravočasno preusmerjanje tokov planincev, potrebujemo podatke o obisku gora, zato smo v juliju 2022 začeli s pilotnim merjenjem obiska planinskih poti na petih pilotnih lokacijah - Osp, Vršič, Lovrenška jezera, Storžič, Kum.

Merjenje bo potekalo od julija 2022 do decembra 2023. Lokacije merjenja so premišljeno izbrane - pokrivajo različne tipe obiskovalcev in ciljnih skupin, s tem pa nudijo kompleksnejši pregled nad dogajanjem na terenu.

lokacije_Planinstvo_4.0

Z merjenjem obiska v gorah bomo prvič v Sloveniji na podlagi realnih podatkov pridobili dejansko stanje obiska na pilotnih lokacijah ter s tem vpogled v trende za celotno območje Slovenije.

Pridobljeni podatki bodo izboljšali razumevanje obiska v gorah (sezonskost, povezanost meteorologije in obiska, časovna obremenjenost lokaciji pd.) ter izhodišče za napovedi tokov obiskovalcev na pilotnih lokacijah v prihodnje. Analizo stanja obiska planinskih poti bo izhodišče za oblikovanje ukrepov, s katerimi lahko učinkovito upravljamo tokove obiskovalec v različnih časovnih obdobjih. Vse z namenom zagotavljanja varnosti planincev, ohranjanja narave in dediščine ter kakovostnega doživljanja gorskega sveta.

20220624_110544Foto: Barbara Kelher/ PZS

Takšen pristop k razumevanju in upravljanju s planinsko infrastrukturo in planinskimi tokovi je v Sloveniji nov, celo na ravni EU. Projekt PLANINSTVO 4.0, znotraj katerega poteka štetje obiska, tako predstavlja referenčni projekt trajnostnega in sodobnega razvoja in upravljanja planinske infrastrukture ter usmerjanja obiska v gorah.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=15802 28. 9. 2023