PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 8. avgust 2022, ob 7.30 uri

Postani varuh ogroženih ptic, podari gozd naravi

Slovenci se ponašamo z velikim deležem gozda, žal pa je ohranjenega manj kot 1 % starega, naravnega gozda. Prav ta je ključen za preživetje mnogih dragocenih živalskih vrst, katere lahko brez takojšnjega ukrepanja v naslednjih letih izgubimo.

Dober glas o naših gozdovih sega tudi v tujino, žal pa imamo kljub veliki površini gozda ohranjenega izredno malo starega, naravnega gozda, ki ga najdemo le še v redkih gozdnih rezervatih. Zato je Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pripravilo akcijo Varuhi naravnih gozdov, v kateri lahko sodelujemo vsi in s tem pomagaš ohraniti naše naravne gozdove tudi za prihodnje generacije.

nalepkaPo podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se od leta 2004 v povprečju vsako leto odpira več kot 400 km novih gozdnih prometnic za spravilo lesa. Posledično izgubljamo stare, naravne, še nedotaknjene gozdove, strategije, ki bi jih nadomestila z novimi, naravi prepuščenimi gozdovi pa ni.

Za stare naravne gozdove je značilna velika količina odmrle lesne mase, nastajajo stoletja in nudijo zatočišče številnim dragocenim gozdnim organizmom, t.i. gozdnim specialistom. Mednje sodijo številne vrste ptic, katerih populacije so že močno zdesetkane.

ptice
Belohrbti detel, Koconogi čuk, Divji petelin, Mali muhar in Črna štorklja so gozdni specialisti. Za njihovo ohranjanje je nujna učinkovita in takojšnja vzpostavitev novih naravi prepuščenih gozdov.

V okviru projekta Varuhi naravnih gozdov bomo s pomočjo srčnih varuhov, zbirali sredstva za nakup vsaj 10 hektarjev gozda, ki ga bomo dolgoročno podarili oz. vrnili naravi. Izbrali ga bomo na območju, ki čimbolj prispeva k ohranjanju gozdnih specialistov v Sloveniji. Vanj ne bomo posegali, prepustili ga bomo naravnemu razvoju in s tem ohranjali gozdne specialiste, kot so belohrbti detel, koconogi čuk, črna štorklja, divji petelin in mali muhar, ter številne druge gozdne organizme. S tem želimo začeti povečevati delež naravnih gozdov, ki nam jih v uradni mreži zavarovanih območij močno primanjkuje.

prispevaj_2


https://www.pzs.si/novice.php?pid=15838 16. 4. 2024