PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


15. 3. 2018 / Aktivnosti (komisij) PZS

20. seja upravnega odbora PZS

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj15. 3. 2018 16:30, novi prostor PZS
Zborno mestoLjubljana, PZS
OrganizatorPlaninska zveza Slovenije
V četrtek, 15. marca 2018, ob 16.30, bo v novih prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30 a, Ljubljana, 20. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v tem mandatnem obdobju. Sklicatelj: predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije
 
S K L I C U J E M
 
20. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 16:30,

Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko, Bojan Rotovnik, Miro Eržen)
 3. Priprave na skupščino PZS 2018
  • Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Bojan Rotovnik)
  • Spremembe in dopolnitve Statuta PZS (Borut Vukovič)
  • Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
  • Poročilo Nadzornega odbora PZS (Andrej Brvar)
 4. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
 5. Poročilo volilne komisije (Antonija Valenčič)
 6. Poročilo o selitvi poslovnih prostorov (Matej Planko)
 7. Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti (Igor Oprešnik)
 8. Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide (Jurček Nowakk)
 9. Tematike komisij in odborov
  • Soglasje k novim planinskim potem (Igor Mlakar)
  • Poročilo z zbora Gospodarske komisije PZS (Valentin Rezar)
  • Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave (Irena Mrak)
 10. Izbris neaktivnih društev (Matej Planko)
 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
 12. Razno - prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda
Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo
PDF Gradivo, 2. del
PDF 
Gradivo
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15864 14. 6. 2021