PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


20. 3. 2018 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor načelnikov KGŠ PZS

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj20. 3. 2018 17:00, prostori PZS
Zborno mestoLjubljana, PZS
KomisijaKomisija za gorske športe
Zbor načelnikov,

bo v torek, 20. marca 2018, ob 17. uri v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
  2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
  3. poročilo o delu v letu 2017
  4. finančno poročilo za leto 2017
  5. plan dela za 2018
  6. finančni plan za 2018
  7. razno.

Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.

Jasna Pečjak,
načelnica KGŠ PZS

Gradivo:
PDF Zapisnik zbora načelnikov 2017
PDF Poročilo o delu KGŠ PZS v letu 2017
XLS Finančno poročilo KGŠ PZS 2017 in plan 2018
PDF Plan dela KGŠ PZS 2018

https://www.pzs.si/koledar.php?pid=15866 20. 1. 2020