PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 8. september 2022, ob 19. uri

Sklic 2. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 2. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 22. septembra 2022, ob 16:30 v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
  1. Poročilo z volilne skupščine (Jože Rovan)
  2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
  3. Vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar ‐ julij 2022 in vmesno poročilo o članarini 2022 (Jožef Bobovnik, Damjan Omerzu, Urša Mali)
  4. Predlog za prodajo deleža zemljišč na Ribniškem Pohorju, k.o. Hudi kot (Jože Rovan, Miro Eržen)
  5. Informacija o aktivnostih na Korošici (Jože Rovan, Miro Eržen)
  6. Spremembe v Katastru planinskih poti (Uroš Zagoričnik)
  7. Namera o včlanitvi društva v PZS (Jože rovan, Damjan Omerzu)
  8. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
  9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu).
  10. Razno ‐ Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar, (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15893 15. 7. 2024