PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 4. november 2022, ob 11.25 uri

Sklic 3. seje Upravnega odbora PZS

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 3. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 17. novembra 2022, ob 16:30 v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
 1. Pregled zapisnika 2. seja Upravnega odbora PZS (Damjan Omerzu)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Damjan Omerzu)
 3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS (Irena Pečavar Čarman)
 4. Članarina PZS 2023 (Tone Jesenko, Jože Rovan)
 5. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2023 (Damjan Omerzu)
 6. Spremembe v Katastru planinskih poti (Uroš Zagoričnik)
 7. Vloge društev za članstvo v PZS (Jože Rovan, Damjan Omerzu)
 8. Predlog aktivnosti ob 130 letnici planinske organizacije in 70 letnici Slovenske planinske poti (Jože Rovan, Damjan Omerzu)
 9. Stališče PZS glede predloga Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijski dejavnosti v TNP (Martin Šolar)
 10. Informacija z Zbora MO in soglasje novemu vodstvu komisije (načelnica MK PZS)
 11. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 12. Vprašanja in pobude člani c in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Damjan Omerzu)
 13. Razno ‐ Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar, (01) 434 56 80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
https://www.pzs.si/novice.php?pid=15979 21. 7. 2024