PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 25. november 2022, ob 9. uri

Obvestilo društvom, skrbnikom planinskih poti

Komisija za planinske poti PZS obvešča vsa društva, skrbnike planinskih poti, da morajo skladno z 18. členom Zakona o planinskih poteh najpozneje do 1. decembra 2022 PZS oddati poročilo skrbnika (društva) o delu na planinskih poteh v letu 2022.

Društva, ki so že ali še bodo do konca novembra uredile vnos podatkov o izvedenih delih na planinskih poteh v modulu Markacisti v PlanGIS, ni potrebno oddajati poročil v fizični oz. papirni obliki. Prav tako markacistom teh društev ni potrebno oddajati poročil o njihovi letni aktivnosti, saj so ti podatki vključeni v poročila v modulu Markacisti.

Vabimo vsa društva, skrbnike planinskih poti, ki že uporabljajo modul Markacisti in društva, ki nameravajo začeti z uporabo tega modula, da podatke o izvedenih aktivnostih na planinskih poteh vnesejo do konca novembra 2022. Če v društvu ne razpolagate z dostopnimi podatki v PlanGIS, naj predsednik društva ali načelnik odseka za planinske poti na el. naslov poti@pzs.si pošlje vlogo za ponovno posredovanje društvenega uporabniškega imena in gesla. Začetnikom pri uporabi modula Markacisti in tudi že izkušenim uporabnikom so na spletni strani KPP na voljo video navodila za modul Markacisti dostopni učni video posnetki po posameznih vsebinskih sklopih modula Markacisti.
Za tista društva, ki letos še ne bodo mogla začeti z vnosom podatkov v modul Markacisti, je za poročanje na spletni strani KPP na voljo nov word obrazec Poročilo skrbnika (društva) o delu na planinskih poteh, ki ga je potrebno oddati do 1. decembra 2022. Markacistom tistih društev, ki bodo v ta obrazec vnesla tudi podatke o opravljenih delovnih urah posameznih markacistov, ni potrebno posebej oddajati poročil za registracijo markacistov. Če bo društvo letno poročilo oddalo na starem obrazcu ali v novem obrazcu ne bo izpolnilo opravljenih delovnih ur posameznih markacistov, morajo v tem primeru markacisti takšnega društva še vedno oddati Poročila za registracijo markacista in sicer najkasneje do 31. januarja 2023.
Ob tem želimo obvestiti tudi vsa društva, skrbnike planinskih poti, da so na spletni strani KPP na voljo tudi novi obrazci in sicer:

 POMEMBNO:
  • Društvom, skrbnikom planinskih poti, ki v modul Markacisti v PlanGIS vnašajo poročila o pregledih planinskih poti in poročila o delovnih akcijah na planinskih poteh, ni potrebno posebej oddajati letnega poročila v fizični oz. papirni obliki, morajo pa vse podatke vnesti najkasneje do vključno 1. decembra 2022.
  • Za markaciste, ki so v modulu Markacisti v PlanGIS na poročilih o pregledih planinskih poti in na poročilih o delovnih akcijah na planinskih poteh navedeni kot izvajalci, ni potrebno posebej oddajati letnega poročila o delu markacista.
  • Poročilo skrbnika (društva) o delu na planinskih poteh v letu 2022 v fizični oz. papirni obliki, morajo društva poslati po el. pošti na poti@pzs.si ali po klasični pošti na naslov Komisija za planinske poti, Ob železnici 30a, p. p. 214, 1001 Ljubljana najkasneje do 1. decembra 2022.
  • markacisti društev, ki letošnje aktivnosti ne bodo vnesla v modul Markacisti v PlanGIS in markacisti društev, ki bodo poročila skrbnika o delu na planinskih poteh oddala na starem obrazcu ali v novem obrazcu ne bodo izpolnila podatkov o opravljenem delu posameznih markacistov, morajo najkasneje do 31. januarja 2023 oddati Poročila za registracijo markacista.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=16024 15. 7. 2024