PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 31. december 2022, ob 12. uri

Priznanje Raziskovalne skupine PZS za leto 2022

Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije, ki deluje tudi na področju vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in širšo dejavnostjo PZS je tudi
letos podelila priznanje za najboljšo diplomsko, magistrsko oz. doktorsko naloge za leto 2022. Člani Raziskovalne skupine PZS so se soglasno strinjali, da priznanje za leto 2022 podeli avtorju doktorskega dela dr. Juretu K. Čoklu.
Naslov doktorskega dela Jureta K. Čokla nosi naziv: Družbeni pomen in medijska podoba slovenskega ženskega alpinizma med letoma 1945 in 1965

Mentor: doc. dr. Peter Mikša

Iz vsebine:

Za Slovenke in Slovence spadajo gore med ključne simbole narodne identitete, s katerimi smo se in se identificiramo tako znotraj svoje države kot tudi v sklopu držav, katerih sestavni del smo bili v zgodovini. Kot vse športne dejavnosti je tudi slovenski alpinizem doživljal velike spremembe, ki so bile vezane tako na zgodovinska obdobja kot na osebnosti, ki so bile ključne za njegov razvoj. Posebno mesto v razvoju alpinizma v Sloveniji imajo ženske, ki so si morale položaj v primerjavi z moškimi po II. svetovni vojni izboriti in dokazati, da so lahko enakopravne partnerke tako v različnih športih kot tudi v plezalnih navezah. Doktorska disertacija se osredotoča na družbeni položaj žensk, v katerem so bile med letoma 1945 in 1965, na sam položaj športa znotraj novonastale države in na položaj športa v tiskanih medijih tistega časa. Doktorska disertacija odgovarja na številna vprašanja, vezana na alpinizem, šport, žensko enakopravnost in odnos medijev do žensk v športu v obravnavanem obdobju. Disertacija obravnava odnos do slovenskih plezalk, njihov položaj in način, kako so jih sprejemali moški soplezalci. Zajeti skuša vse ključne vidike za razumevanje položaja alpinistk v dvajsetletnem obdobju po II. svetovni vojni, ki je bilo ključno za usmeritev, po kateri je potekal razvoj slovenskega alpinizma.

jure__okl

Predstavitev nagrajenca

Rodil se je leta 1975 v Ljubljani. Po končanem študiju se je kot novinar zaposlil na Radiu Slovenija, kjer s ukvarja z vodenjem programa in pripravlja oddaje z različnih področij, predvsem zgodovine, planinstva in alpinizma ter zaščite in reševanja. Leta 2022 je ob delu zaključil doktorski študij Zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je višji gasilski častnik, inštruktor in predavatelj ter član Prostovoljnega gasilskega društva Vižmarje - Brod. Je avtor oz. soavtor večih strokovnih in znanstvenih prispevkov iz področja zgodovine alpinizma oz. zgodovine športa. Je sourednik spletnega portala zsa.si (Zgodovina slovenskega alpinizma).

toma__kumer5
Jure K. Čokl je za svoje doktorsko delo prejel priznanje vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke v letu 2022.

Raziskovalna skupina želi z javno pohvalo izpostaviti tudi preostale zanimive in kvalitetne raziskave v sklopu magistrskih del, ki so nastale v letošnjem letu:
- Klara Lukek: Vpliv treniranosti na zmanjšanje maksimalnega privzema kisika na simulirani nadmorski višini pri dekletih (magistrsko delo), mentor izr. prof. dr. Tadej Debevec, somentor prof. dr. Anton Ušaj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
- Luka Okršlar: Vpliv videoanalize in modeliranja eksperta na razvoj tehnike plezanja pri začetnikih (magistrsko delo), mentor izr. prof. dr. Rok Blagus, somentor izr. prof. dr. Tadej Debevec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
- Julija Šuligoj: Slovenske alpinistke nad 7000 m (magistrsko delo), mentor doc. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
- Tim Janežič: Razvoj slovenskega planinstva s poudarkom na gradnji in delovanju planinskih koč do 1. svetovne vojne (magistrsko delo), mentor doc. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
- Vid Tilia: Razvijanje gorske identitete in kompetenc osnovnošolcev (magistrsko delo), mentorica doc. dr. Mojca ilc Kljun, mentor doc. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
- Žan Premrov: Jugoslovanska alpinistična odprava - Everest 1979 (Analiza poročanja časopisa Delo in analiza arhivskega gradiva) (diplomsko delo), mentor doc. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Ob tej priliki želi Raziskovalna skupina PZS povabiti študente in druge raziskovalce k pripravi diplomskega, magistrskega dela ali doktorske disertacije za naslednje leto.

Pripravil: dr. Peter Mikša, vodja Raziskovalne skupine PZS

 

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16081 21. 7. 2024