PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 28. december 2022, ob 5. uri

RAZPIS I Vsem alpinističnim kolektivom – registracija članov za leto 2023

Pošiljamo vam navodila za registracijo članov v letu 2023.

Kako oddate registracijo za člane, vam prilagamo navodila in prosimo, da se jih držite, saj se bomo na ta način obojestransko izognili nepotrebnemu dodatnemu delu in popravkom.

Spoštovani.

Pošiljamo vam navodila za registracijo članov v letu 2023.

Kako oddate registracijo za člane, vam prilagamo navodila in prosimo, da se jih držite, saj se bomo na ta način obojestransko izognili nepotrebnemu dodatnemu delu in popravkom.

Članarino za registracijo za leto 2023 je 4,00 €.

V letu 2023 bodo pri KA registrirani člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Člani alpinističnih kolektivov:

·         Plačana članarina PZS za leto 2023,

·         Plačana članarina za registracijo za leto 2023 (4 €),

·         najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2022 in

·         med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani …), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev in pošlje na alpinizem@pzs.si.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE V NAVEZI JE DO VKLJUČNO 27. JANUARJA 2023. 

Registracijo članov za leto 2023 sprejemamo izključno v Navezi.

Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA PZS. Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.

Vse zahtevane podatke KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.

Pomembno opozorilo:

Kot vsa leta prej moramo v letu 2023 vse registrirane člane v okviru KA in KŠP prenesti v aplikacijo šport360 Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo tudi izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka/kluba. Obvezna podatka sta tudi EMŠO registriranega in kraj rojstva. Osebam, katerim ste oba podatka vpisali ob registraciji v prejšnjih letih, tega ni več treba, saj sta že zajeta v seznam.

Če vseh podatkov ne bo in le ti ne bodo pravilni ali pomanjkljivi, takšen posameznik ne bo registriran!

Register registriranih bo objavljen na spletni strani OKS. Pri tem smo dolžni pojasnilo, da po Pravilniku o registraciji in kategorizaciji, so v ta register zajeti samo registrirani člani stari med 18. in 50 let. KA PZS pa bo v internem registru registriranih v Navezi vodila in upoštevala posameznike tudi izven te starostne meje za potrebe KA razpisov.

Poleg izpolnjene vloge v Navezi je potrebno na e-naslov: alpinizem@pzs.si poslati še:

  • PDF kopijo potrdila o plačani registraciji KA za leto 2023 skupno za vse registrirane člane alpinističnega kolektiva (Denar za registracijo KA PZS za leto 2023 načelnik odseka nakaže na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, TR: SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, Sklic: SI00 11-5-5, s pripisom: registracija KA za 2023).

Lep planinski pozdrav.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Oto Žan, načelnik KA

 
PRILOGE:

PDF 
Navodila za izpolnitev vloge v Navezi. (1,13 Mb)

POMEMBNO I Članarina in zavarovanje alpinistov 2023

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16083 23. 6. 2024