PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 27. januar 2023, ob 13. uri

Upravni odbor PZS podelil 65.000 € sredstev Sklada planinskih koč kočama na Golteh in na Korošici

4. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je udeležilo 19 delegatov. Vsebinsko najobsežnejši del je pripadal vsebinskemu in finančnemu načrtu o delu PZS za leto 2023.

Sejo je vodil predsednik Planinske zveze Slovenije, Jože Rovan. Z vsebinskim delom pa je začel Damjan Omerzu, generalni sekretar PZS, ki je takoj po predsednikovem uvodu predstavil zapisnik 3. seje upravnega odbora PZS. Zbrani delegati so ga soglasno potrdili, Omerzu pa je nadaljeval s predstavitvijo aktivnosti PZS v obdobju od pretekle seje UO PZS. Dogajanje je bilo pestro in vsebinsko bogato, še posebej pa je izpostavil podelitev najvišjih priznanj PZS, Zbor vodnikov PZS in sočasen posvet Gore in varnost, predstavitev aktualnih planinskih tematik na petih posvetih za planinska društva in na ločeni delavnici o sistemu Naveza. Zaradi manjka snega so bila odpovedana ali prestavljena turnosmučarska tekmovanja, ledni plezalci pa so se na tekmah evropskega in svetovnega pokala že zelo izkazali.

3. tretja točka dnevnega reda je bila namenjena predstavitvi podrobnega vsebinskega in finančnega načrta PZS za leto 2023. Vsebinski okvir del je predstavil predsednik Rovan in izpostavil nekaj večjih projektov, povezanih z vzdrževanjem planinskih poti, koč in plezališč. Poudaril je potrebo po večjem osveščanju obiskovalcev gora, kar bomo skušali doseči skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in policijo. Finančni načrt je podrobno predstavila strokovna sodelavka za področje računovodstva Urša Mali. Finančni načrt je bil sprejet na podlagi izhodišč, sprejetih na 3. seji UO PZS. Predstavila je nekaj največjih sprememb in izpostavila, da se pri načrtovanih stroških pozna vsesplošna rast cen blaga in storitev. Opozorila je tudi dejstvo, da nekaterih prihodkov načrt še ne zajema, saj jih bomo vključili, ko bodo podpisane pogodbe na podlagi katerih bodo dodeljena sredstva. Prav tako še niso znani prihodki iz naslova nekaterih večjih razpisov, zato že lahko predvidevamo rebalans proračuna na eni od naslednjih sej. Zbrani delegati so brez razprave soglasno sprejeli predlog podrobnega vsebinskega in finančnega načrta za leto 2023.

Naslednjo točko, informacijo o planinski članarini v letu 2022, je predstavil Jože Bobovnik, podpredsednik PZS, zadolžen za področje članstva. Z velikim veseljem je zbrane seznanil z visoko številko članstva v letu 2022 - v slovensko krovno planinsko organizacijo nas je bilo včlanjenih 60.744 članov, kar je le malenkost manj od 61.523 članov, kolikor nas je bilo v zvezo včlanjenih v predkoronskem letu 2019. Predvsem nas veseli dvig članstva v kategoriji P+O, ki je že skoraj doseglo predkoronske številke, med tem ko je število članov v kategorijah S+Š in A celo nekoliko višje.

pzs_uo_4_seja_2023_foto_matej_ogorevc__1_

Pred leti je bil za potrebe zbiranja sredstev za vzdrževanje oz. sanacijo planinskih koč ustanovljen Sklad planinskih koč, ki na dan seje razpolaga s cca. 65.000 €. V imenu sklada je predlog za delitev sredstev predstavil Miro Eržen, vodja projektov PZS. Izvršni odbor Gospodarske komisije PZS je na podlagi prijav sprejel sklep, da se 25.000 € iz Planinskega sklada nameni Občini Luče, katera je pred časom postala lastnice parcele na kateri je stal pogorel Kocbekov dom na Korošici. Občina Luče je s pismom o nameri nakazala željo o predaji koče, ko bo zgrajena, v upravljanje Planinskemu društvu Luče. Sredstva bodo namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izgradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici. Na podlagi predstavitve je bila odprta široka razprava o načinu podeljevanja sredstev, ki je bila kmalu razširjena na širšo problematiko planinskega gospodarstva. Na podlagi predstavljenih dejstev in razprave sta bila z večino glasov sprejeta sklepa po katerih se za obnovo Mozirske koče na Golteh namenja 40.000 €, 25.000 € pa za pripravo projektne dokumentacije za nov Kocbekov dom na Korošici.

Tudi naslednja točka je bila namenjena tematiki planinskih koč in sicer podelitvi oz. podaljšanju certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družini prijazna planinska koča. Upravni odbor PZS je soglasno podelil certifikat Družini prijazna planinska koča Domu dr. Franca Goloba na Čemšeniški dolini (PD Zagorje ob Savi), Domu pri izviru Završnice (PD Žirovnica), Koči Velikonočnica (PD Boč Kostrivnica), Planinskemu domu na Jančah (PD Litija), Planinski dom na Kumu (PD Kum Trbovlje) in Planinskemu domu na Zasavski sveti gori (PD Zagorje ob Savi). Certifikat Okolju prijazna planinska koča pa je bil podeljen Domu na Uršlji gori (PD Prevalje), Domu pri izviru Završnice (PD Završnica), Koča pri Jelenovem studencu (PD Kočevje) in Tumovi koči na Slavniku (OPD Koper). S to točko je bil zaključen del seje namenjen planinskim kočam.

Znotraj Planinske zveze Slovenije se vedno bolj razvijajo tudi tekmovalni športi. Poleg že uveljavljenega športnega plezanja je vedno bolj priljubljeno tudi tekmovalno ledno plezanje in turno smučanje. Z razvojem dodatnih tekmovalnih športov se je pokazala zahteva po sprejetju Etičnega kodeksa delovanja v športu. Tega je po mednarodnih zgledih in s prilagoditvami na posebnosti slovenskega športa pripravil Olimpijski komite - združenje športnih zvez. Zbranim ga je predstavil Miha Habjan, podpredsednik PZS, po kratki razpravi pa je bil soglasno sprejet sklep, da se upravni odbor z dokumentom seznani, končno pa ga, zaradi pomembnosti, obravnava skupščina PZS.

pzs_uo_4_seja_2023_foto_matej_ogorevc__6_

Po kratki prekinitvi, namenjeni okrepčilu in sproščenemu klepetu, je prišla na vrsto vloga Planinskega društva Bohinjska Bistrica za odprtje nove planinske poti na relaciji Planina za Šavnikom-Kozji hrbet Z-Bohinjski preval S. Društvo je predložilo vso potrebno dokumentacijo, k odprtju novih odsekov pa je predhodno podala soglasje tudi Komisija za planinske poti PZS. Prisotni člani upravnega odbora so se soglasno strinjali z odprtjem.

V zadnjem delu je generalni sekretar predstavil informacijo o razstavi 70 let Slovenske planinske poti in o slavnostnem dogodku ob 130-letni organiziranega planinstva. Razstava bo pripravljena v obliki panojev in sprva predstavljena v Slovenskem planinskem muzeju, nato pa bo na voljo za gostovanje po meddruštvenih odborih planinskih društev in planinskih društvih.

Osrednja slavnostna kulturna prireditev ob 130-letnici bo potekal v ponedeljek, 27. februarja, na sam dan 130. obletnice, v prostorih Kina Bežigrad. Vabila na proslavo bodo poslana klubom in društvom, članom PZS, in ostalim planinskim funkcionarjem.

Zadnji del seje je vedno namenjen informacijam o delovanju komisij. Ana Skledar, načelnica Mladinske komisije PZS je predstavila nedavno tekmovanje Mladina in gore, načrtovano izvedbo različnih usposabljanj in taborov namenjenih mladini in vodstvom mladinskih odsekov. Izpostavila je tudi spremembe pri financiranju delovanja komisije in društvenih aktivnosti. Nasledil jo je Jurček Nowak, vodja odbora InPlaninec, ki je podrobno predstavil dejavnost odbora in izpeljane dogodke preteklega leta.

Člani predsedstva pa so za konec podali še odgovore na različna vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora. Zanimala so jih vodniška usposabljanja, financiranje delovanja in prenove spletnih strani PZS ter planinske koče.

Seja UO PZS je bila zaključena okoli 20.30, naslednja pa bo na vrsti v četrtek, 16. marca 2023.

Zapisal in fotogarfiral Matej Ogorevc
https://www.pzs.si/novice.php?pid=16136 22. 7. 2024