PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 3. februar 2023, ob 9. uri

Javna razprava | Strategija vzdrževanja markiranih planinskih poti Planinske zveze Slovenije

Predsedstvo PZS je leta 2019 pozvalo IO KPP, da pripravi strateški dokument za področje vzdrževanja planinskih poti, ki bo na podlagi realne ocene sedanjega stanja pripeljal do predlogov rešitev, ki bodo usmeritev za vzdržnost sistema vzdrževanja planinskih poti vsaj za srednjeročno obdobje.

Že v prejšnji sestavi je IO KPP opravil razpravo in pripravil osnutek dokumenta, ki je bil predstavljen na zadnjem zboru markacistov marca 2022. Novo vodstvo KPP je nadaljevalo to razpravo in pripravilo obstoječi dokument. Na sedmih srečanjih so člani IO KPP in vodje odborov poglobljeno razpravljali o vseh področjih delovanja KPP in na podlagi argumentov poenotili mnenja, pri tem pa dobro spoznali vso problematiko in to je največja dodana vrednost tega procesa.

Osnutek Strategije vzdrževanja planinskih poti dajemo v javno razpravo do 5. marca 2023 in pozivamo najširšo planinsko javnost, da poda dopolnila, predloge in pobude. Pošljite jih na elektronski naslov poti@pzs.si, na katerega se lahko obrnete tudi za dodatne informacije.

Končno verzijo Strategije bo predstavljena na naslednji seji UO PZS in sprejeta na zboru markacistov 24. marca 2023.

Prilogi:
DOC Strategija vzdrževanja markiranih planinskih poti PZS
PDF Strategija vzdrževanja markiranih planinskih poti PZS

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16150 19. 7. 2024