PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 20. julij 2023, ob 14.40 uri

VETROLOM & ZAPRTE POTI | Jerebikovec nad Mojstrano, zaprti cesti v Krmo in Kot

Planinsko društvo Dovje-Mojstrana obvešča, da je planinska pot, ki vodi od glavne ceste Mojstrana - Radovna na Jerebikovec ZAPRTA! Zaprti sta tudi cesti v Krmo in Kot.

Planinska pot na Jerebikovec je ZAPRTA zaradi vetroloma in posledično velike količine padrtega drevja. Na območju poti je polega podrtih dreves tudi ogromno obviselega drevja in večjih vej, zato je kakršno koli gibanje na tem območju smrtno nevarno!
Na širšem območju Mojstrane je zaradi vetroloma zaprtih tudi več gozdnih cest, med njimi cesti, ki vodita v Kot in Krmo. Dostop proti Triglavu, Rjavini in ostalim okoliškim goram se zato precej podaljša. Zaradi padlega drevja priporočamo, da se do normalizacije razmer na te poti ne odpravljate.


klicaj_h_200_pxSPLOŠNO OBVESTILO
Na območjih, ki so jih prizadela nedavna močna neurja, je prišlo do številnih vetrolomov in posameznih podrtih dreves. Na drevesih je lahko obešenih več večjih odlomljenih vej ali celo obviselih dreves, ki lahko kadar koli, tudi ob najmanjšem vetru padejo na tla. Poti so lahko poškodovane tudi zaradi delovanja hudornikov in nanosov grušča in drugega materiala. Svetujemo določeno mero previdnosti pri hoji po planinskih poteh.


OBVEŠČANJE O POŠKODOVANIH POTEH
V primeru, da opazite kakršne koli poškodbe ali nevarnosti na planinskih poteh, nas o tem lahko obvestite na elektronski naslov poskodbe.poti@pzs.si. Navedite, na kateri poti ste opazili poškodbe ali pomanjkljivosti in jih na kratko opišite. V kolikor je možno, prosimo, priložite fotografijo.

mapzs_gumb_500x156Poročanje o poškodovanih poteh je možno tudi preko aplikacije maPZS.OBVESTILO UPORABNIKOM PLANINSKIH POTI: Uporabnikom planinskih poti priporočamo, da se na spletni strani stanje-poti.pzs.si, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če opazite poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost (obledele markacije, zaraščenost ipd.), prosimo, da na naslov poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo, v katerem navedite, na kateri planinski poti ste opazili pomanjkljivost in pomanjkljivost opišite ter če je možno, dodajte tudi fotografijo.

OPOZORILO: Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Uporabniki planinskih poti morajo pri uporabi planinskih poti ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškoduje sebe ali drugega. Uporabnik je dolžan planinsko pot uporabljati tako, da se po njej ter na in ob zemljišču, preko katerega poteka in na drugih nepremičninah ter favni in flori ob njej ne dela škoda. Prepovedano je omejevati dostop na planinske poti ter poškodovati, odstranjevati ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake ali uporabljati neoznačene bližnjice.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=16468 22. 7. 2024