PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 9. julij 2024, ob 0. uri

Usposabljanje za mentorje planinskih skupin | razpis 2024

Usposabljanje je oblika internega strokovnega usposabljanja pedagoških delavcev s področja planinstva. Njegov namen je pridobitev strokovne usposobljenosti za organiziranje in spodbujanje celoletne planinske dejavnosti ter vodenje planinskih skupin v planinskih društvih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na fakultetah in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Cilj usposabljanja je udeležence seznaniti z različnimi oblikami in vsebinami organizirane planinske dejavnosti in postopki njihovega varnega vodenja.

Pogoji: kandidati, ki želijo pristopiti k usposabljanju, morajo imeti doseženo peto stopnjo izobrazbe katere koli usmeritve s pedagoško smerjo. Obvezna je tudi dveletna predhodna aktivnost v planinstvu in članstvo v enem od planinskih društev, ki je član PZS.

Naziv: udeleženci, ki uspešno opravijo vse izpitne obveznosti, prejmejo strokovni naziv mentor planinske skupine in so vpisani v register, ki ga vodi Planinska zveza Slovenije.

Kje in kdaj: v Planinskem učnem središču Bavšica od 18. do 20. oktobra 2024.

Strošek usposabljanja: 380,00 €. V ceno je všteta kotizacija, nastanitev in prehrana, literatura, mentorska izkaznica in mentorska majica. 

Prijave: prijavo najkasneje do 20. septembra 2024 oz. do zapolnitve prostih mest preko aplikacije Naveza odda administrator planinskega društva, katerega član ste. Podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev (priloga spodaj) se obvezno priloži k prijavi (v obliki .pdf).

Opomba: program je uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS) za šolsko leto 2024/2025 in prinaša 1,5 točke. Pogoj za pridobljeno točko je prijava preko Katisa. Poleg tega vse prijavljene preko Katisa administratorji društev OBVEZNO prijavijo tudi v sistem Naveza (zaradi vseh podatkov, ki jih potrebujemo).

 

Vabljeni na koristen, poučen in zabaven podaljšan vikend v osrčju bavških gora!

Priloga:

DOC Izjava o izpolnjevanju pogojev

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16529 21. 7. 2024