PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 17. november 2023, ob 9.10 uri

Na 8. seji UO PZS potrjeni prejemniki najvišjih priznanj 2023 in priporočena članarina 2024

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 8. seji v mandatnem obdobju 2022–2026 sestal 16. novembra 2023 v prostorih PZS v Ljubljani. Med drugim se je posvetil prejemnikom najvišjih priznanj za leto 2023, zneskom priporočene članarine za leto 2024 ter spremembi članskih popustov za prenočevanje v planinskih kočah.
Prisotnih je bilo 21 od 23 članov upravnega odbora, kar je 87,5-odstotna udeležba. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 7. seje UO in bile podane pomembnejše aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS.

UO je na predlog Odbora za članstvo potrdil prejemnike najvišjih priznanj za leto 2023. Podeljenih bo 22 spominskih plaket in 11 svečanih listin ter posebna priznanja PZS. Svečana podelitev bo 2. decembra 2023 na Ljubnem.

8_seja_uo_pzs_foto_manca_ogrin__13_
Dobra udeležba na 8. seji Upravnega odbora PZS v Ljubljani (foto Manca Ogrin)

Upravni odbor je sprejel spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov. Na predlog Odbora za članstvo je potrdil zneske priporočene članarine za leto 2024, ki ostaja enaka kot lani: v višini A 68,00 €, A/d 61,80 €, B 32,00 €, B/d 25,80 €, B1 24,00 €, S+Š 21,00 €, S+Š/d 17,00 €, P+O 9,00 €, P+O/d 7,20 €, IN 9,00 €, IN/d 7,20 € in B člani društev v tujini 18,05 €. Višina članarine za individualne člane z veljavno evropsko izkaznico invalidov znaša enako, kot znaša višina družinske članarine.

Upravni odbor PZS je dal soglasje novemu načelniku Gospodarske komisije PZS Ivanu Resniku (PD Kamnik) ter članoma Izvršnega odbora GK Cvetku Dominku (PD Nova Gorica) in Marjanu Kozmusu (PD Laško) za obdobje do konca mandata. Prav tako je podal soglasje k sklepu Zbora gospodarjev, ki je sprejel spremembo članskih popustov za prenočevanje, in sicer enotno za I. in II. kategorijo: družinske sobe 20 %, sobe do 6 ležišč 30 %, skupna ležišča 40 %; v kočah III. kategorije velja enotni popust 40 %. Naslednje leto se je obvezal, da bodo prilagodili popuste za prenočevanje za mlade.

UO je podal soglasje k Pravilniku za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu na področju usposabljanj v športnih panogah planinstvo. Prav tako je potrdil izhodišča za podrobni finančni načrt 2024.

8_seja_uo_pzs_foto_manca_ogrin__9_
Konstruktivno na seji UO PZS (foto Manca Ogrin)

Predstavljene so bile informacije o do zdaj uveljavljanih stroških v okviru pogodbe o sofinanciranju vzdrževanja planinskih poti in usposabljanj za markaciste med PZS in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

Upravni odbor je potrdil namero o včlanitvi in se strinja z mnenjem Komisije za športno plezanje za naslednje plezalne klube: Plezalni klub Frikšn, Športno društvo Šentlovrenc in Športno društvo SCT. Klubi lahko podajo vlogo za včlanitev v PZS.

Predsedstvo PZS je predlagalo začetek razmisleka, kakšen Dan slovenskih planincev, tradicionalno prireditev PZS pred poletjem, si želimo v prihodnje, katerim vsebinam želimo dati poudarek, kakšno množičnost si želimo in katere so ciljne skupine.

8_seja_uo_pzs_foto_manca_ogrin__2_
Na 8. seji UO PZS so bili med drugim potrjeni prejemniki najvišjih priznanj 2023 in priporočena članarina 2024 (foto Manca Ogrin)

Upravni odbor PZS je soglašal, da poskuša PD Borovnica pridobiti soglasje o lastništvu odsekov planinskih poti Mala Savica-Slap Savica in Komarča-Velika Savica od PD Ljubljana Matica in poskrbi za njihovo vzdrževanje. Podal je soglasje, da se opusti odsek planinske poti Vintgar plezalna stena-Iški vintgar (PD Krim) in se v kataster planinskih poti PZS zavede kot opuščen. Podal je tudi soglasje, da PD Zreče odpre in je skrbnik odsekov planinske poti Loška Gora-Lušpek J-Grad Lušpek-Lušpek J; nove odseke planinske poti se vnese v evidenco planinskih poti PZS.

Pod točko Informacija o delovanju komisij PZS je bila med drugim predstavljena slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju, njihove priprave in načrti v luči pričakovanja premiere te športne panoge na zimskih olimpijskih igrah leta 2026.

Manca Ogrin
https://www.pzs.si/novice.php?pid=16721 22. 6. 2024