PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 29. november 2023, ob 11. uri

20 častnih vodnikov PZS prejelo priznanja na zboru VO PD na Igu

V soboto, 25. novembra 2023, je na Igu potekal Zbor predstavnikov vodniških odsekov planinskih društev, pred zborom pa je bilo že zelo živahno na posvetu Gore in varnost. Na zboru je priznanje častni vodnik letos prejelo kar 20 vodnikov. Naziv častni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva oz. za tridesetletno delo na področju vodništva.
Zbor je z uvodnim pozdravom odprl načelnik Vodniške komisije PZS Matej Kocbek ter povabil k besedi predsednika PZS Jožeta Rovana. Predsednik je v svojem nagovoru poudaril pomen vodništva za planinsko organizacijo ter dejstvo, da se na vodenih pohodih dogaja izredno malo nesreč, kar je odraz kakovostnega dela ter zavzetega vodenja vodnikov.

Sledila je podelitev priznanj častni vodnik. To priznanje je letos prejelo kar dvajset vodnikov: Gregor Brezočnik (PD Fram), Andrej Colja (PD Nova Gorica), Milan Čelik (PD Iskra Kranj), Ivanka Dolenc (PD Škofja Loka), Peter Globočnik (PD Iskra Kranj), Alojzij Homan (PD Škofja Loka), Roman Jelenc (PD Škofja Loka), Janez Klemenčič (PD Železničar Ljubljana), Franjo Koprek (PD Škofja Loka), Bogdan Korošec (PD Slovenska Bistrica), Marjan Kovačič (PD Šmarna gora), Franjo Kunej (PD ZZV Celje), Jože Ružič (PD Matica Murska Sobota), Bogdan Seliger (PD Horjul), Stanislav Soklič (PD Ljubljana-Matica), Jože Stanonik (PD Škofja Loka), Jože Šega (PD Slovenska Bistrica), Jakob Trbovc (PD Dramlje), Zoran Vobič (PD Fram) in Peter Zmrzlikar (PD Komenda). Čestitke vsem za izjemno delo v preteklosti in pridobljenemu nazivu častni vodnik Planinske zveze Slovenije.

VO_2023_foto_miran_ritonja__28_
Prejemniki priznanja častni vodnik na zboru predstavnikov VO PD 2023 na Igu (foto Miran Ritonja)

V tem času je verifikacijska komisija preverila prisotnost delegatov in ugotovila, da je na zbor prispelo zadostno število delegatov za sklepčnost in tako se je zbor nadaljeval s predstavitvijo in razpravo na poročila Vodniške komisije. V razpravah je bilo podanih nekaj pomislekov glede težav pri prijavah na usposabljanja, finančnega poročila ter prenovi in izvedbi programov. S strani načelnika VK in PZS so bili podani odgovori.

Pri načrtu za prihodnje leto je poudarjeno, da se pripravljajo programi za pridobitev dodatnih kompetenc pri vodenju. Takoj ko bodo končani postopki za potrditev programa usposabljanja za vodenje zavarovanih plezalnih poti, bo usposabljanje razpisano. Prav tako je ponovno na voljo usposabljanje za dodatne kompetence vodenje turnih smukov. V razpravi je bilo poudarjeno, da so dodatni programi dobrodošli.

V splošni razpravi pred zaključkom je bila razprava o možnih virih za financiranje vodniške dejavnosti tako na državni kot lokalni ravni. Med razpravo se je podalo nekaj primerov dobrih praks posameznih planinskih društev ter predlogi za financiranje preventivne dejavnosti vodništva.

Pred zaključkom zbora se je potrdila sestava Častnega razsodišče VPZS: Iztok Bokavšek, Viljem Kovačič in Mitja Tavčer. Člani so bili potrjeni za obdobje treh let. S tam se bo mandat častnega razsodišča uskladil z mandatom vodstva komisije. Prihodnje leto bo zbor 30. 11. 2024.

Iztok Rojc, član IO Vodniške komisije PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=16748 15. 7. 2024