PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 22. december 2023, ob 11. uri

Razpis za prosto delovno mesto PZS: Strokovni delavec

Na podlagi 60. člena Statuta PZS in Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije razpisuje prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije (M/Ž).

Opis področja dela - delovne naloge:
 • Področje dela zajema aktivnosti Odbora za članstvo PZS, Odbora planinstvo za invalide/OPP PZS, sodelovanje na marketinškem področju in sodelovanje pri delu na drugih področjih PZS.
 • Načrtovanje, vodenje, usmerjanje in usklajevanje programov na svojem delovnem področju,
 • pripravljanje dokumentacije in vlog za kandidiranje PZS na javnih razpisih in poročanje o izvajanju projektov (SLO in EU),
 • izvajanje sprejetega programa dela in sklepov organov PZS z delovnega področja,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • pripravljanje strokovnih podlag, vodstvu za odločanje,
 • nudenje strokovne in administrativne podporo organom PZS,
 • svetovanje in nudenje pomoči društvom in posameznikom,
 • vodenje projektov,
 • sodelovanje z institucijami, organizacijami, gospodarskimi družbami v domačem in mednarodnem okolju, katerih dejavnost je povezana z delovnim področjem,
 • spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,
 • vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil,
 • redno usposabljanje in samoizobraževanje za potrebe delovnega mesta,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu generalnega sekretarja.


Pogoji:

 • Univerzitetna ali visoka izobrazba 2. stopnje po bolonjskem študiju družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe računalnika,
 • znanja s področja zakonodaje na področju športa in društev,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanja s področja projektnega managementa,
 • poznavanje področja planinstva,
 • organizacijske sposobnosti.

 

Odgovornost in pričakovanja za:

 • strokovno in učinkovito izvedbo zastavljenih nalog,
 • samostojno izvajanje nalog v skladu z zakonodajo, akti, standardi in navodili,
 • strokovno in učinkovito doseganje načrtovanih rezultatov dela,
 • skrbno, gospodarno in strokovno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi,
 • varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varstvo okolja,
 • varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,
 • ugled PZS v javnosti.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 18 mesecev (nadomeščanje daljše odsotnosti) z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, preizkusna doba 4 mesece.

Rok za prijavo je 15. januar 2024. Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili in življenjepis v Europass formatu na info@pzs.si.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16810 15. 4. 2024