PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


2. 2. 2019 / Aktivnosti (komisij) PZS

Zbor Gospodarske komisije PZS

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj2. 2. 2019
Zborno mestoLjubljana
KomisijaGospodarska komisija

ZBOR GOSPODARJEV

ki bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18 - dvorana Urška, v soboto, 2. februarja 2019 s pričetkom ob 13.30 uri.

DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV:

  1. Evidentiranje prisotnosti 
  2. Izvolitev organov zbora 
  3. Pregled in potrditev dnevnega reda
  4. Pozdrav gostov
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Poročilo o delu GK za leto 2018
  7. Razprava in potrditev
  8. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2019 ter okvirnega programa dela GK za leto 2020
  9. Razprava in potrditev 
  10. Razno

 

Statut PZS določa, da je gospodarska komisija strokovni organ, ki ima lasten zbor dejavnosti.
Zbor gospodarjev sestavljajo predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih društev s planinskimi kočami. Na Zbor gospodarjev so vabljena vsa planinska društva s planinskimi kočami, glasovalno pravico pa ima po en predstavnik odseka za gospodarstvo planinskega društva.

Vabljeni tudi na Konferenco planinskega gospodarstva, ki bo tudi 2. februarja 2019 v dopoldanskem času v istih prostorih kot Zbor. Vabilo s programom pošljemo naknadno.

Gradivo:
DOC Pooblastilo delegatu zbora gospodarjev
DOC Prijavnica
PDF Program dela GK v letu 2019
PDF Okvirni program dela GK v letu 2020

https://www.pzs.si/koledar.php?pid=16816 15. 7. 2024