PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 2. februar 2024, ob 14. uri

RAZPIS I Usposabljanje Turnokolesarski vodnik 2 v letu 2024

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi tehnično in organizacijsko zahtevnejše, tudi večdnevne kolesarske ture v planinskem okolju v okviru planinskih društev in drugih organizacij, tako v Sloveniji, kot v tujini.
Komisija za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije razpisuje usposabljanje za turnokolesarskega vodnika 2, strokovni delavec v športu 2. stopnje.

Usposabljanje bo izvedeno v treh delih:

 • Preizkusna tura, ki je pogoj za nadaljevanje usposabljanja, 9. 3. 2024 v okolici Nove Gorice.
 • Obvezne vsebine po programu usposabljanja strokovnih delavcev v športu, od 11. do
 • 12. 3. 2024 preko spletne delavnice med 17. in 21. uro.
 • Praktični seminar, ki bo potekal od 15. do 17. 3. 2024 v Rabcu, Hrvaška.

Udeležba za uspešno opravljeno usposabljanje je 100 % na teoretičnih in praktičnih vsebinah.

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi tehnično in organizacijsko zahtevnejše, tudi večdnevne kolesarske ture v planinskem okolju v okviru planinskih društev in drugih organizacij, tako v Sloveniji, kot v tujini.

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost programa druge stopnje, lahko v
skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po tem zakonu,
načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. (4. odst. 49. člena ZŠpo-1). Program usposabljanja športno treniranje - planinstvo - alpinizem - 2. stopnja, omogoča posamezniku pridobiti kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne
panoge planinstvo - alpinizem s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati kandidati za TKV2 za udeležbo na usposabljanju, je dobro osnovno in napredno znanje tehnike vožnje kolesa ter ustrezna fizična pripravljenost. Preizkusna tura je namenjena preverjanju znanja tehnike vožnje kolesa na zahtevni podlagi (S3 in K3 - opis lestvice težavnosti).

V prvem sklopu usposabljanja je pozornost namenjena tehniki vožnje in preventivi v gorskem okolju.
V drugem delu je poudarek na naprednih vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, zahtevnejša orientacija, nudenje prve pomoči, organizacija izletov, učinkovito komuniciranje, ipd.

Po uspešnem usposabljanju in zaključnem teoretičnem izpitu kandidat pridobi status pripravnika. Za pridobitev naziva turnokolesarski vodnik 2 v obdobju enega leta pripravnik organizira in izvede izpitno turo.

Pogoji za prijavo na usposabljanje so:

 • Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije (ob prijavi).
 • Naziv Strokovni delavec 1 - športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul turnokolesarski vodnik I z veljavno licenco 2024, vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu. (1. odst. 58. člena Zšpo-1)
 • Vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športne panoge planinstvo-alpinizem, kar kandidat dokazuje s priloženim letnim poročilom vodenih tur v obdobju 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 (priloga ob prijavi).
 • Vsaj pet opravljenih tur (nevodenih) zahtevnosti spusta S2/K2/G2 po lestvici težavnosti v obdobju 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 (priloga ob prijavi).
 • Uspešno opravljena preizkusna tura z minimalno zahtevnostjo S3 in K3.
 • Popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Prijava mora vsebovati vse priloge v PDF ločeno ob prijavi (dokumente od številke 2 do 5 naložite v spletno prijavo):

 

 1. izpolnjeno spletno prijavnico v Navezi (obvezni podatki so EMŠO, kraj rojstva in plačnik - samoplačnik, društvo ali podjetje; v tem primeru skrbniku sporočite davčno številko!),
 2. fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju,
 3. priloga 3 - priloženi letni poročili vodenih tur v obdobju 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023 (oddate jih ob registraciji),
 4. priloga 5 - izjavo o zdravstvenem stanju.

 

Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema Naveza v planinskem društvo, katerega ste član ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze. Razpisni obrazec najde skrbnik pod KTK Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 2. stopnja, modul Turno kolesarski vodnik 2).

POMEMBNO za skrbnika Naveze, ki oddaja prijavo: Kot plačnika izberite kandidat, društvo ali drugo - podjetje, katerega davčno številko vam bo sporočil kandidat. Če podjetja ni v Navezi, nam pišite na podpora@pzs.si, da ga dodamo.

Rok prijave je do vključno 4. 3. 2024. V drugačni obliki prijav ne sprejemamo!

KTK bo po zaključku prijav pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program. Število udeležencev je omejeno na 15, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške usposabljanja.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si, zadeva: TKV2 - ime priimek kandidata, vprašanje.

Cena usposabljanja je 650 €. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave.

V ceno nista vključena bivanje in prehrana v času usposabljanja. Cena dveh nočitev s polpenzionom (dvoposteljna soba) v Rabcu je 100 € na osebo. Kandidati strošek poravnajo sami v hotelu.

V primeru, da kandidat ni uspešen pri preizkusni turi, povrnemo 70 % vplačane kotizacije.

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred začetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.

Koordinator usposabljanja je Matej Hartman.


Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Atila Armentano, načelnik KTK PZS

Priloge razpisa:
DOC Priloga 3 - priloženi letni poročili vodenih tur.
DOC Priloga 5 - izjava o zdravstvenem stanju.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16879 19. 7. 2024