PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Delo v planinskih kočah
Za večino razpisanih delovnih mest se pričakuje naslednje reference:
  • poznavanje HACCP sistema,
  • poznavanje dela z blagajno,
  • vodenje evidence materiala,
  • delovne izkušnje,
  • znanje hišnih opravil,
  • poznavanje okoliških poti in gora,
  • prijaznost do gostov,
  • sodelovanje z vodstvom društva.AKTUALNI RAZPISI ZA DELO V PLANINSKIH KOČAHKoča   Delovno mesto   Več informacij Kontakt
           
Dom na Šmohorju   najemnik   www.gk.pzs.si Planinsko društvo Laško
           
Planinski dom na Kalu   pomožno osebje   www.gk.pzs.si planinskidomnakalu@gmail.com,
068 620 488.


Opomba:
v besedilu se uporablja moška slovnična oblika. Vsa delovna mesta so razpisana enakovredno za moške in ženske.Seznam razpisov za delo v planinskih kočah stalno ažuriramo in dopolnjujemo. Vsak nov razpis je ločeno objavljen na spletnih straneh www.pzs.si, kot samostojna novica, kljub temu predlagamo redno pregledovanje rubrike Delo v planinskih kočah.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=169 2. 4. 2020