PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Delo v planinskih kočah
Za večino razpisanih delovnih mest se pričakuje naslednje reference:
  • poznavanje HACCP sistema,
  • poznavanje dela z blagajno,
  • vodenje evidence materiala,
  • delovne izkušnje,
  • znanje hišnih opravil,
  • poznavanje okoliških poti in gora,
  • prijaznost do gostov,
  • sodelovanje z vodstvom društva.AKTUALNI RAZPISI ZA DELO V PLANINSKIH KOČAH


pomoč pri strežbi in
pri drugih opravilih

Razpis: www.pzs.si

Domžalski dom na Mali planini

pomoč pri strežbi in
pri drugih opravilih


Razpis: www.pzs.si

pomoč pri strežbi in
pri drugih opravilih

Dom na Kofcah
pomočnik kuharja, natakar

Razpis:
 www.pzs.si

 
Koča pri Triglavskih jezerih
kuhar, pomočnik kuharja,

Razpis: www.pzs.si


Dom na Komni

 kuhar, pomočnik kuharja,
študentska pomoč

Razpis:
 www.pzs.si


Koča pri Savici

 kuhar, pomočnik kuharja,
natakar


Razpis: www.pzs.si

oskrbniški par

Razpis: www.pzs.si


Opomba:
v besedilu se uporablja moška slovnična oblika. Vsa delovna mesta so razpisana enakovredno za moške in ženske.Seznam razpisov za delo v planinskih kočah stalno ažuriramo in dopolnjujemo. Vsak nov razpis je ločeno objavljen na spletnih straneh www.pzs.si, kot samostojna novica, kljub temu predlagamo redno pregledovanje rubrike Delo v planinskih kočah.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=169 20. 5. 2022