PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 20. marec 2024, ob 12. uri

RAZPIS I Izpiti za alpiniste v letu 2024

Komisija za alpinizem objavlja razpis na izpite za naziv alpinist v letu 2024

Objavljamo razpis na izpite za naziv alpinist, ki bodo potekali po naslednjem programu:

Datum

Program

Sobota, 20. 4. 2024

Pripravljalni seminar

Nedelja, 21. 4. 2024

Pripravljalni seminar

 

 

Sobota, 11. 5. 2024

Izpiti - praktični del

Nedelja, 12. 5. 2024

Izpiti - praktični del

Sreda, 15. 5. 2024

Izpiti - teoretični del

 

 

Sobota, 1. 6. 2024

Popravni izpit - praktični del

Nedelja, 2. 6. 2024

Popravni izpit - praktični del

Četrtek, 6. 6. 2024

Popravni izpit - teoretični del

Udeležba na pripravljalnem seminarju je obvezna. Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 120 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.

Rok prijav je ponedeljek, 1. april 2024 izključno preko Naveze.

(usposabljanje v Navezi najdete kot KA Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - modul alpinist) Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze.

V drugačni obliki prijav ne sprejemamo. 

Posebna 5- članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do petka, 12. aprila 2024.

Prijava mora vsebovati (posamezne priloge se ločeno v PDF naložijo v prijavni obrazec v Navezi, vse ostalo bo zavrnjeno):

  1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
  2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
  3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«
  4. obrazec o uspešno opravljeni izpitni turi.

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2024 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova: usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Alen Marinović,
vodja usposabljanja pri KA PZS

Oto Žan, načelnik KA PZS

 

Priloge:

  1.  Izpiti za naziv alpinist 2024 – INFO,
  2.  obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«,
  3.  obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«,
  4.  obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«,
  5.  obrazec »o uspešno opravljeni izpitni turi«.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=16978 20. 5. 2024