PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Cene in popusti v kočah


PRIPOROČENE CENE PRENOČEVANJA IN OSNOVNE OSKRBE V PLANINSKIH KOČAH

gk_pzs_cene_prenocevanj_oskrbe_2020

Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo posteljnino, ki jo prinesejo s seboj.
Ceno za uporabo (najem) posteljnine določi upravljavec sam in mora biti objavljena na ceniku.
Za prenočevanje z lastno posteljnino morajo upravljavci koč III. kategorije obračunati popust v minimalnem znesku 1 €.
Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih kočah je obvezna. Osebje planinske koče ima pravico do izvajanja nadzora - zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.

PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, nočitev in zajtrk).

Pravico do članske cene prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih:

 • vsi člani društev, včlanjenih v PZS, z veljavno planinsko izkaznico z znamkico za tekoče leto,
 • člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini,
 • člani Planinske zveze Hrvaške (HPS - Hrvatski planinarski savez) na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992,
 • člani Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK - Österreichischer Touristenklub) na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 2012
 • člani Češke planinske zveze (ČHS - Český horolezecký svaz) na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 2016,
 • za pripadnike Slovenske vojske, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah, in
 • člani planinskih organizacij, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti:
  

Avstrija

OeAV – Österreichischer Alpenverein

Nizozemska

NKBV – Niederlandse Klim-en Bergsport Vereniging

Italija

CAI – Club Apino Italiano
AVS – Alpenverein Südtirol

Španija

FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa

Nemčija

DAV – Deutscher Alpenverein

Švica    

SAC – Swiss Alpine Club
VAACS - Vereinigung der akademischen Alpenclubs der Schweiz

FAT - Federazione Alpinistica Ticinese

 

Belgija  

BAC – Belgische Alpen Club CAB – Club Alpin Belge

Francija

FFCAM – Federation des clubs alpins de montagne

Lihtenštajn

LAV – Liechtensteiner Alpenverein

Luksemburg

GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois

 

 

pzs_reciprocity_stampOrganizacije s pravico pridobitve individualne znamkice za reciprociteto, katerih člani so upravičeni do popusta pri prenočevanju so zapisane desno.

Znak mora biti nalepljen/natisnjen na članski izkaznici.

Alpine Club, British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin Monégasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountaineering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades, New Zealand Alpine Club, Finnish Climbing Association.


Ugodnost za družine:
pri prenočevanju dveh odraslih oseb imajo otroci do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno.

Do brezplačnega prenočevanja so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim društvom priporočamo, da brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem registriranim vodnikom PZS, mentorjem planinskih skupin (z veljavnimi izkaznicami), ki vodijo organizirane planinske skupine z vsaj 8 udeleženci.

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene prenočevanja, dolžni pa so spoštovati 50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto. 

 IZDELEK (priporočene najvišje cene) I. kategorije II. kategorije
enolončnica z mesom 6,8 € 5,3 €
čaj 0,25 litra    1,8 € 1,5 €
voda 1,5 litra (plastenka)   4,4 € 2,5 €

Zgoraj navedeni izdelki so sestavni del stalne ponudbe planinskih koč I. in II. kategorije.

Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije se oblikujejo prosto. Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače.

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno hrano (iz nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne naročijo, se lahko zaračuna strošek 1 € na osebo. Plačila tega stroška so oproščeni otroci kategorije P+O.

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

*Oprostitev plačila turistične takse
(Vezano na spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki je začel veljati 15. 3. 2018).

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,

 

Občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.


PDF Hišni red planinskih koč

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=17 8. 3. 2021