PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Zakaj morajo člani PZS podpisovati pristopne izjave?

Pristopne izjave poleg izjave, da se včlanjujete v društvo in sprejemate pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, vsebujejo tudi seznanitev članov o zbiranju, posredovanju in obdelavi osebnih podatkov. To predstavlja pravno podlago za vodenje centralne evidence članstva in zagotavljanje članskih pravic, kot to izhaja iz zakona o varovanju osebnih podatkov in zakona o društvih.
https://www.pzs.si/faq.php?pid=17 18. 6. 2024