PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Zakaj morajo člani PZS podpisovati pristopne izjave?

Pristopne izjave poleg izjave, da se včlanjujete v društvo in sprejemate pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, vsebujejo tudi privolitev članov za zbiranje, posredovanje in obdelavo osebnih podatkov. Ta osebna privolitev predstavlja pravno podlago za vodenje centralne evidence članstva in zagotavljanje članskih pravic, kot to izhaja iz zakona o varovanju osebnih podatkov in zakona o društvih.
https://www.pzs.si/faq.php?pid=17 8. 12. 2019