PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 17. april 2024, ob 9.40 uri

Zbor markacistov 2024 | Prostovoljstvo ostaja temelj, ki nas povezuje in na katerega smo lahko ponosni

15. marca 2024 se je v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani na rednem zboru Komisije za planinske poti PZS zbralo 65 načelnikov markacijskih odsekov planinskih društev.
Ekonomska fakulteta v Ljubljani je v svojih prostorih prijazno gostila zbor markacistov Slovenije.

Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan je v uvodnem govoru izrazil veselje ob pomlajevanju kadra z novimi prostovoljci, markacisti, ki so lani opravili tečaj. Vsi trije odbori Komisije za planinske poti zelo dobro delajo. Opazen je tudi zelo velik napredek na področju Katastra planinskih poti. Za nami je zelo dobra sezona na področju planinskih poti, kljub poplavam, ki so nas doletele in uničile veliko vloženega dela. Markacisti so ob podpori države dobili nov zagon. Prostovoljstvo ostaja temelj, ki nas povezuje in na katerega smo lahko ponosni.

Načelnik Uroš Zagoričnik je predstavil poročilo o delu Komisije za planinske poti v preteklem letu, ki se je lani sestala devetkrat. Najvidnejši dogodek preteklega leta je bil Dan slovenskih markacistov, ki je bil izjemoma, po vseh vremenskih neprilikah, organiziran septembra v sodelovanju Koroškega in Podravskega MDO.

dan_slovenskih_markacistov_foto_gregor_slemenjak
Dan slovenskih markacistov je bil najvidnejši dogodek preteklega leta (foto Gregor Slemenjak)

Tehnična skupina markacistov pod taktirko Alojza Pirnata je imela, kakor pravi sam, v preteklem letu kar nekaj težav z organizacijo najzahtevnejših delovnih akcij v visokogorju, saj so bili helikopterji zaradi poplav zadržani drugje. Opisal je izzive pri osmih izvedenih akcijah in izpostavil pomembnost pravilnega in odgovornega ravnanja z orodjem in opremo, ki naj se vedno vrne v skladišče čista in urejena.

Odbor za usposabljanje KPP je v letu 2023 uspel pridobiti 12 novih inštruktorjev pripravnikov, ki pomagajo pri usposabljanju markacistov. Vodja odbora Maksimiljan Kotnik je pomladitve izjemno vesel, kot tudi tega, da so usposabljanja polna, odkar so s pomočjo države brezplačna.

Tudi Odbor za dokumentacijo in kataster se sooča z zanimivimi izzivi, kot pravi vodja Bojan Rotovnik. Kataster planinskih poti je v fazi izboljševanja natančnosti evidentiranih planinskih poti in določanju njihove podlage. Poziva vse markaciste, da fotografirajo križišča z usmerjevalnimi tablami in vsebino tabel za potrebe ažuriranja podatkovne baze. Posebno pozornost bo treba nameniti tudi problemu morebitnih nezavarovanih prehodov planinskih poti preko železniške proge in najti ustrezno rešitev. Predstavil je še rezultate Erasmus+ projekta in izdani brošuri o označevanju pohodnih poti v Evropi.

zbor_markacistov_2024_foto_veronika_foska_saina__2_
Na rednem zboru Komisije za planinske poti PZS v Ljubljani se je zbralo 65 načelnikov markacijskih odsekov planinskih društev (foto Veronika Foška Šaina)

V preteklem letu je bilo področje planinskih poti in dela markacistov skupaj z usposabljanji sofinancirano s strani države. Generalni sekretar Damjan Omerzu je pozval društva, da preverijo dodeljena sredstva in poskrbijo za preudarno porabo v predvidenih rokih. Pogodba za sofinanciranje velja tudi za letošnje leto, za naprej pa se še dogovarja.

Zbor je še potrdil podrobni program dela za leto 2024 in okvirni načrt dela za leto 2025, da lahko nadaljujejo svoje delo s polnim zagonom. Obravnavali so tudi spremembe pravilnika komisije, s katerim je zdaj markacist kategorije A lahko vršilec dolžnosti načelnika, vendar se mora prijaviti na prvi možen termin tečaja B.

Najvišje priznanje Komisije za planinske poti, Knafelčevo diplomo za življenjsko delo na področju planinskih poti, je posthumno letos prejel Janez Sagadin (PD Fram). Za konec so markaciste z vse Slovenije pozvali tudi k prijavi na seznam pripravljenih za sodelovanje pri interventnih akcijah na planinskih poteh, kjer manjka markacistov.

Katarina Kotnik

PDF Zbor markacistov PZS 2024
https://www.pzs.si/novice.php?pid=17025 19. 6. 2024