PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 4. junij 2024, ob 12.20 uri

Kulturna dediščina Luč zasijala na 16. srečanju članic združenja Gorniške vasi

Gorniška vas Luče je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije med 31. majem in 2. junijem 2024 gostila 16. letno srečanje mreže Gorniške vasi, v katero je vključenih 40 vasi iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Italije, Južne Tirolske in Švice. 80 udeležencev iz šestih alpskih držav je v treh dneh dodobra spoznalo kulturno dediščino Luč in njen pomen za gorniške vasi, okusilo številne domače kulinarične specialitete ter doživelo srčnost, pogum in odločnost domačinov, ki so srečanje izvedli kljub katastrofalnim poplavam in njihovim posledicam v letu 2023.
V okviru programa dela mednarodnega združenja Gorniške vasi je tudi izvedba vsakoletnega srečanja predstavnikov članic tega združenja. Namen združenja, ki združuje že 40 krajev v Avstriji, Nemčiji, na Južnem Tirolskem, v Italiji, Švici in Sloveniji, je povezovati kraje, ki so se odločili, da bodo razvoj turizma gradili na gorniški tradiciji, v izvajanju aktivnosti, povezanih z gorami (pohodništvo, alpinizem, gorsko kolesarjenje, turno smučanje itd.), z ustreznim upravljanjem s prostorom (brez gradnje velike turistične infrastrukture - žičnic, hotelov, apartmajskih naselij) ter s privabljanjem gostov, ki spoštujejo kulturo in tradicijo lokalnega prebivalstva. Projekt, ki ga je zasnovala Planinska zveza Avstrije (ÖAV) in ga na nacionalni ravni vodijo in koordinirajo nacionalne planinske zveze iz držav članic (AVS, DAV, CAI, SAC in PZS), predstavlja enega izmed najvidnejših projektov Alpske konvencije. Iz Slovenije so se v združenje vključile občina Jezersko (prva gorniška vasi iz Slovenije), občina Luče in krajevna skupnost Dovje-Mojstrana iz občine Kranjska Gora. Pričakujemo pa tudi vstop Baške grape ob zaključku letošnjega leta. Več o združenju najdete na www.bergsteigerdorfer.org.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__5_
Zgodba o nastanku Luč (foto Dušan Prašnikar)

Vsakoletno srečanje članic združenja je priložnost, da si udeleženci - župani, vodje projektnih skupin, planinskih organizacij, partnerji - izmenjajo izkušnje pri izvajanju projekta; primere dobrih praks in seveda, da navežejo tudi osebne stike in poznanstva. Letošnje, že 16. letno srečanje, je potekalo v občini Luče, in sicer kot eden izmed dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji. Izredno smo ponosni in hvaležni vodstvu občine in vse krajanom, ki so organizacijo srečanja potrdili in izvedli kljub katastrofalnim poplavam in njihovim posledicam v letu 2023. Osredna tema letošnjega srečanja je bila Kulturna dediščina in njen pomen za gorniške vasi.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__2_
Na 16. letnem srečanju mreže Gorniške vasi je 80 udeležencev iz šestih alpskih držav dodobra spoznalo kulturno dediščino Luč in njen pomen za gorniške vasi (foto Dušan Prašnikar)

V petek, 31. maja 2024, so 80 udeležencev iz Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske, Italije, Švice in Slovenije pozdravili župan Občine Luče Klavdij Strmčnik, generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka SmerkoljNataša Bratina z Ministrstva za naravne vire, okolje in prostor ter predsednika Planinske zveze Slovenije in Avstrije Jože Rovan in Wolfgang Schnabl.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__3_
Doživet obisk spomeniško preurejene Juvanove hiše (foto Dušan Prašnikar)

V osrednjem tematskem delu je dr. Janez Bogataj predstavil gastronomsko dediščino v širšem alpskem prostoru s poudarkom na kulinaričnih posebnostih Zgornje Savinske doline, dr. Borut Juvanec pa pastirsko arhitekturo Alp in Slovenije z nekaterimi značilnostmi te zvrsti gradnje v širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp. V okviru predavanja, ki ga je pripravila domačinka mag. Simona Moličnik, predstavila pa Ana Strmčnik, so udeleženci spoznali nesnovno kulturno dediščino Luč s posebnim poudarkom na večglasnem pesemskem izročilu. V prispevku predstavnice Slovenske turistične organizacije Romane Zorman Slovenija - destinacija kulturnega turizma pa so bili predstavljeni kazalci razvoja turizma v Slovenji s poudarkom na trajnostnih oblikah, ki ima tudi prednost v sedanji Strategiji razvoja turizma v Sloveniji. Udeleženci so si lahko v dvorani ogledali razstavo nagrajenih objektov v okviru natečaja Alpske konvencije Constructive Alps, ki ga je pripravila stalna kontaktna točka Alpske konvencije v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor Slovenije.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__6_
Udeleženci so preizkusili številne domače kulinarične specialitete, ki so jih pripravili v Hiši Raduha, Koči na Loki pod Raduho in Gostilni Pr' Lampi (foto Dušan Prašnikar)

V popoldanskem delu so si udeleženci ogledali posebnosti v Lučah, in sicer spomeniško preurejeno Juvanovo hišo, rokodelsko izdelovanje lesenih izdelkov v delavnici Šlanger in arhitekturno sodobno preurejeno hišo Raduha. Večer je sklenil nastop Ljudskih pevcev iz Luč s predstavitvijo večglasnega petja oziroma edinstveno ohranjenega načina izvedbe le-tega v Lučah - petje na četrtko. Za navdušenje pa so poskrbeli tudi mladi harmonikarji s svojim nastopom.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__7_
Ljudski pevci iz Luč so predstavili edinstveno petje na četrtko (foto Dušan Prašnikar)

Sobotno dopoldne so zapolnili prispevki, vezani na ožje območje občine Luče. Maša Čas Zajec z območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju, je predstavila kulturno dediščino planin v Lučah; lokalni zbiratelj in poznavalec krajevne zgodovine Metod Rosc je v okviru predavanja zanimivo predstavil prebivalstvo Luč skozi zgodovino. Predsednik Gorniškega društva Luče Anton Žunter je orisal veliko zgodovinsko posebnost - oskrbovanje planinskih koč v Savinjskih Alpah, ki so ga izvajale ženske. Ana Kaker z domačije Koklej pa je v prispevku Naj bodo kašče polne predstavila zgodbo o obnovljenih kaščah na domačiji Koklej. V popoldanskem delu so si udeleženci te zanimive obnovljene stavbe tudi ogledali, poleg tega pa tudi obnovljeni Žagarski mlin v Podvolovljeku ter poskusili edinstven savinjski želodec in sire na kmetiji Selišnik.

Sobotni večer so s koncertom sklenili člani Godbe Zgornje Savinjske doline s solisti, nastopom citrark in okteta Žetev. V nedeljo dopoldne se je del udeležencev povzpel na Raduho, drugi del pa na Dleskovškovo planoto.

luce_gorniske_vasi_srecanje_foto_dusan_prasnikar__10_
Navdušujoča zgodba o obnovljenih kaščah na domačiji Koklej (foto Dušan Prašnikar)

Udeleženci so se razšli z zelo lepimi vtisi, saj so v času srečanja spoznali veliko lokalne zgodovine, povezane s nosilno temo srečanja; okusili številne domače kulinarične specialitete, ki so jih pripravili člani gostinske ekipe Koče na Loki pod Raduho in Gostilne Pr' Lampi. Vodstvo občine Luče in krajani pa so s tako uspešno izvedbo srečanja dokazali svojo srčnost, pogum in odločenost, da premagajo tudi težave, ki so jih prizadele v preteklem letu. V Planinski zvezi Slovenije smo kot soorganizatorji ponosni na izvedbo tega dogodka, ki ni v ponos le občini Luče, ampak celotni Sloveniji. Obenem pa se zahvaljujemo vodstvu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji za finančno pomoč in konstruktivno sodelovanje pri izvedbi dogodka.

Miro Eržen,
Planinska zveza Slovenije

------------------------
Medijske objave:
PDF Biti del mreže gorniških vasi je prednost (Nedeljski dnevnik)
PDF Na četrtko pojejo samo v Lučah (Slovenske novice)
PDF Srečali so se prebivalci alpskih vasi (Novi tednik)
Kulturna dediščina Luč zasijala na 16. srečanju članic združenja Gorniške vasi (Hribi.net)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=17121 16. 7. 2024