PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 10. junij 2024, ob 9.10 uri

PD Idrija | Privilegij je biti del 120-letne zgodovine

Planinsko društvo Idrija letos obeležuje 120 let delovanja. Vrhunec praznovanja častitljive obletnice se je odvil v soboto, 8. junija, pri Koči na Hleviški planini. Slavnostni nagovori, kratek kulturni program, ki so ga popestrile pevke Vokalne skupine Čekovniška tkleta, in pozdravi predstavnikov sosednjih društev so bili stkani okrog pohval članom PD Idrija za njihovo prostovoljno delo, vztrajnost in kljubovanje številnim izzivom, s katerimi se soočajo, tako kot praktično vsa planinska društva po državi.
Pod okriljem Planinske zveze Slovenija je okrog 300 planinskih društev oziroma 63.500 članov, je na slovesnosti povedal eden od častnih gostov, predsednik PZS Jože Rovan. Poudaril je pomen planinstva in dejstvo, da se za prihodnost te dejavnosti, ki je Slovencem že od nekdaj skorajda v krvi, ni bati. "Ena od prednosti planinstva je, da je to dejavnost za vse generacije. Začnemo v nahrbtniku od staršev, nato sledijo planinske sekcije po šolah, nato se osamosvojimo in lahko gojimo ta šport, dokler zmoremo hoditi," je dejal Rovan. Planinska dejavnost se širi in tega smo veseli, je še dodal Rovan ter čestital članom PD Idrija za vztrajnost, s katero ohranjajo to za lokalno okolje pomembno dejavnost živo.

pd_idrija_120_let_foto_andrej_erjavec__3_
Predsednik PZS Jože Rovan je ob 120-letnici PD Idrija predsedniku Silviju Močniku predal jubilejno listino za uspešno delo in prispevek k razvoju slovenskega planinstva (foto Andrej Erjavec)

Predsednik PD Idrija Silvij Močnik, ki je funkcijo prevzel marca leta 2022, je izpostavil, da "društvo s svojimi člani 120 let neguje spoštovanje do narave, privzgaja vrednote vztrajnosti, pripadnosti skupinskemu in prostovoljnemu delu. Vezi, stkane pri delu, na poteh in vrhovih, so presegle generacije in ustvarile skupnost, ki ostaja tesno povezana. Privilegij je biti del tako pomembne zgodovine". Idrija, je še dodal Močnik, "ni v ničemer zaostajala v razvoju pionirskega udejstvovanja v gorah, ki je imelo za posledico ustanovitev Slovenskega planinskega društva leta 1893".

pd_idrija_120_let_foto_andrej_erjavec__2_
Vrhunec praznovanja častitljive obletnice, 120 let PD Idrija, se je odvil 8. junija pri Koči na Hleviški planini (foto Andrej Erjavec)

Idrijsko planinsko društvo šteje približno 245 članov, od tega jih je okrog 70 del mladinskega odseka. Dva od najbolj vidnih odsekov v PD Idrija sta mladinski in markacijski odsek. Mentorji in mladinski vodniki PD Idrija - odsek deluje pod vodstvom načelnice Katarine Bončina - otrokom in mladini prenašajo znanje in izkušnje in jih v planinskem duhu vzgajajo že 44 let. Idrijski markacisti, ki jih vodi Zoran More, pa skrbijo za 122 kilometrov poti - posebej velja omeniti skoraj 200 kilometrsko krožno Idrijsko-Cerkljansko planinsko pot, za katero skrbijo skupaj s sosednjima društvoma, PD Cerkno in PD Javornik-Črni Vrh. Da je velik uspeh praktično neprekinjeno delovati 120 let, v katerih se je po svetu dogajalo in zgodilo marsikaj prelomnega, je članom PD Idrija priznal tudi idrijski župan Tomaž Vencelj in citiral neznanega avtorja: "Na koncu niso pomembni vrhovi, ampak zgodbe, ki jih pišete, ljudje, ki jih spoznavate, in izkušnje, ki jih pridobivate."

pd_idrija_120_let_foto_andrej_erjavec__4_
Prejemniki zlatega častnega znaka PZS s predsednikom PD Idrija Silvijem Močnikom (foto Andrej Erjavec)

Na slovesnosti so podelili tudi sedem zlatih častnih znakov Planinske zveze Slovenija in osem društvenih priznanj. Planinska zveza Slovenije za dolgoletno prostovoljno ter uspešno delo na različnih področjih planinstva posameznikom podeljuje planinska priznanja, in sicer pohvale ter bronaste, srebrne in zlate častne znake PZS. Za bronasti častni znak mora biti član aktiven v planinski organizaciji vsaj pet let, srebrni častni znak lahko prejme, ko preteče pet let od podelitve bronastega častnega znaka, in zlati častni znak, ko preteče vsaj osem let od podelitve srebrnega častnega znaka. Zlati častni znak PZS so prejeli Tinka Gantar, Irena Laharnar, Ivan Laharnar, Zoran More, Primož Štucin, Danilo Pavšič in Valerija Pavšič. Društvena priznanja za požrtvovalno prostovoljno delo pa so prejeli Silva Svetlik, Silva Gostiša, Valerija Petrič, Janja Leskovec, Branko Podgornik, Andrej Erjavec, Anja Intihar in Petra Marinko Rus. Kaj sploh je Planinsko društvo Idrija, se je predsednik Silvij Močnik retorično vprašal na slovesnosti pri koči na Hleviški planini, ki bo prihodnje leto praznovala 70. obletnico. "Društvo so naši član in ljubitelji planin," je dejal in čestital ter se zahvalil vsem, ki so v 120 letih svoj kamenček vgradili v mozaik uspehov društva.

Katarina Bončina

pd_idrija_120_let_foto_andrej_erjavec__1_
"Vezi, stkane pri delu, na poteh in vrhovih, so presegle generacije in ustvarile skupnost, ki ostaja tesno povezana. Privilegij je biti del tako pomembne zgodovine," je poudaril predsednik PD Idrija Silvij Močnik. (foto Andrej Erjavec)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=17131 15. 7. 2024