PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


1. 2. 2020 / Usposabljanje

Športni plezalec - izpit za pridobitev naziva

Vrsta dogodkaUsposabljanje
Kdaj1. 2. 2020
KomisijaKomisija za športno plezanje
Predviden potek izpita:
  • 11. januar: seminar (neobvezen za pristop k izpitu)
  • 1. februar in 2. februar: izpiti prvi rok
  • 7. marec in 8. marec: izpiti drugi rok

Pogoji za pristop k izpitu:
  • članstvo PZS
  • v tekočem koledarskem letu dopolnjena starost 15 let
  • naziv »pripravnik športnega plezanja«
  • predloženo društveno/klubsko potrdilo o v vodstvu preplezanih 30 različnih športno plezalnih smeri katere koli težavnosti
  • izpolnjena prijavna dokumentacija v skladu z razpisom ter plačana kotizacija
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=19138 25. 5. 2020