PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Okolju in družinam prijazne planinske koče

Slovenska planinska društva upravljajo 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Za spodbudo k manjši okoljski obremenitvi gorskega sveta ter privabljanju otrok in staršev na koče Planinska zveza Slovenije podeljuje certifikata okolju (od leta 2012) in družinam prijazna planinska koča (od 2013). Oba certifikata ima tudi Planinsko učno središče Bavšica (PZS).

tablica_OPPK_1
Okolju prijazne planinske koče
 zagotavljajo do okolja prijazno in energetsko učinkovito upravljanje koč ter se zavežejo k skrbnemu in celostnemu ravnanju do občutljivega gorskega okolja. Planinsko društvo si posredno prek oskrbnika oziroma upravljavca prizadeva, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči.tablica_DPPK_1Osebje družinam prijaznih planinskih koč se nenehno in v največji možni meri trudi, da je bivanje na koči prijetno in nepozabno doživetje za najmlajše planince in njihove starše. Za pridobitev certifikata se ovrednotijo pripravljenost osebja, da sprejme družine z najmlajšimi gosti z vso pozornostjo in razumevanjem za njihove specifične potrebe: otrokom prilagojena opremljenost koče (otroški stolčki, podstavki, varovala, kotiček z igrali itd.), prilagojene otroške porcije, lega koče, ki omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, primerno urejene planinske poti in parkirišča na izhodiščih, primerna okolica koče za nemoteno aktivnost otrok in družine, posebnosti v okolici, zanimive tudi za otroke, ter po možnosti lastni program za družine.


-----------------------------------------------------

PDF Vprašalnik za dodelitev certifikata Okolju prijazna planinska koča
PDF Vprašalnik za dodelitev certifikata Družinam prijazna planinska koča
PDF Obrazec za podaljšanje veljavnosti certifikata Družinam prijazna planinska koča


https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=193 19. 5. 2024