PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Priporočila za športno plezanje

caa_logo_2

Varovala pri športnem plezanju

Priporočilo Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

CAA pri športnem plezanju v plezališčih in športnih dvoranah svetuje uporabo »polavtomatskih« varoval

Izraz »polavtomatske varovalne naprave« ali krajše »polavtomati« zajema vse varovalne naprave z možnostjo blokade oz. dodatno podporo za blokado. Varovalne naprave brez dodatne podpore blokade (tube, HMS) imenujemo dinamične varovalne ploščice.

Katero izbrati? Vsaka naprava ima pri rokovanju z njo svoje značilnosti. Da se bi izognili poškodbam in padcem ali kateri drugi napaki moramo za delo z napravami biti ustrezno usposobljeni in imeti zadostno količino prakse.

Pri tem je bistvenega pomena:
  • Dosledno upoštevanje navodil in načel rokovanja z vrvjo / blokiranja: varujoča roka ves čas drži vrv (tukaj je mišljeno, da med podajanjem vrvi, le te ne spustimo - vrv med varovalom in roko),
  • rutina pri podajanju, pojemanju, blokadi vrvi in rezervi vrvi med varovalom in plezalcem,
  • upoštevanje razlike v teži varujočega in plezalca,
  • pravilni postavitvi glede na steno med varovanjem,
  • upoštevati ohlapnost vrvi / še posebej pomembno na začetku, ko je plezalec bliže tlom,
  • izkušnje pri zaustavljanju različnih padcev / iz različnih položajev,
  • pozornost / stalna.

Velja: Najšibkejši člen pri varovanju je varujoči. Po analizi je najpogostejši vzrok vseh nesreč pri varovanju človeški faktor in ne varovalo.

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 17. septembra 2016 v Innsbrucku.


Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

  • komisiji za koče in poti,
  • komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
  • komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

 Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:

clanice_caa_logo 
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=195 31. 5. 2020