PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 8. november 2006, ob 0. uri

VSEM ALPINISTIČNIM ODSEKOM / KLUBOM

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov/klubov prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2005/2006 (1.12.2005 - 30.11.2006) do petka, 1. decembra 2006 do 14. ure, na obrazcu "Pregled opravljenih alpinističnih vzponov," ki je priložen. Vloge, ki bodo prispele po roku ne bodo obravnavane v tem obdobju kategorizacije. Prijave naj bodo popolne, z vsemi podatki o smereh in napisane na obrazcih. Pošljite jih na naslov: PZS, KA, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali po el. pošti na alpinizem@pzs.si. Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano smerjo, sicer se smer ne bo upoštevala v kategorizaciji. Tudi za vse malo poznane smeri (v redko obiskanih gorskih skupinah) in za prve slovenske ponovitve je prav tako potrebno oddati skico smeri. Obenem vam pošiljamo tudi obrazec "Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika" in prosimo, da ga posredujete alpinistom, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo, pa tega do sedaj še niso izpolnili. Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi. Alpinisti, ki do konca novembra ne planirajo dodatnih vzponov, naj prijavo za kategorizacijo pošljejo čimprej in ne šele zadnji dan, saj bo le tako možno razpisati rok za pritožbe na neuradne rezultate letošnje kategorizacije. Za kategorizacijo Peter Mežnar, l.r. Načelnik KA Andrej Štremfelj, l.r. PRILOGE: - [FILE=387]Obrazec_pregled_oprav_tur.doc (119kb)[/FILE] - [FILE=388]Obrazec_prijava_kateg_sportnik.doc (29kb)[/FILE] - [FILE=389]Obrazec_prvenstvene_smeri.doc (78kb)[/FILE]
https://www.pzs.si/novice.php?pid=2032 4. 12. 2021