PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


12. 3. 2020

10. seja Upravnega odbora PZS

Kdaj12. 3. 2020 16:30
OrganizatorPlaninska zveza Slovenije
Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije sklicujem 10. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 12. januarja 2019, ob 16:30 v prostorih PZS, Ob železnici 30 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev zapisnika 9. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Priprave na skupščino PZS 2020
  1. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Jože Rovan)
  2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
  3. Poročilo Nadzornega odbora PZS (Franc Ekar)
  4. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
  5. Predlog sprememb Statuta PZS (Roman Ponebšek)
  6. Postavitev novih planinskih koč na Korošici in Okrešlju (Miro Eržen)
 4. Dopolnitev podrobnega vsebinskega načrta PZS 2020 (Jože Rovan, Matej Planko)
 5. Prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica in PD Sloga Rogatec ter prodaja zemljišča na Golteh SiDG (Matej Planko)
 6. Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov PZS v II. obravnavi (Matjaž Šerkezi)
 7. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v I. obravnavi (Damjan Omerzu)
 8. Sprememba v katastru planinskih poti (Bogdan Seliger)
 9. Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev (Jože Rovan)
 10. Soglasje k najvišjim priporočenim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah (Valentin Rezar)
 11. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
 13. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda.

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na elektronski naslov info@pzs.si).

Jože Rovan,
predsednik PZS

Priloge:
PDF Vabilo 
https://www.pzs.si/koledar.php?pid=20574 20. 10. 2021