PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


14. 3. 2020 / Aktivnosti (komisij) PZS

PRESTAVLJENO: Zbor odsekov za varstvo gorske narave

Vrsta dogodkaAktivnosti (komisij) PZS
Kdaj14. 3. 2020 14:30
Zborno mestoMojstrana
KomisijaKomisija za varstvo gorske narave
ZBOR ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

je zaradi aktualnih zdravstvenih razmer PRESTAVLJEN za nedoločen čas.

 

Predlagan dnevni red:

 1. Evidentiranje prisotnosti
 2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročilo o delu KVGN in okvirno finančno poročilo KVGN za leto 2019
 6. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2020 in okvirnega programa dela za 2021
 7. Volitve nadomestnih članov za Izvršni odbor KVGN
 8. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik
 9. Razno

Pred uradnim delom zbora bo potekal dodatni program za vse udeležence:
 • 11.45 - 12.30: predstavitev in vodenje po Slovenskem planinskem muzeju
 • 12.30 - 13.30: pogostitev
 • 13.30 - 14.15: predstavitev projekta VrH Julijcev, ki je namenjen izboljšanju stanja osmih rastlinskih in živalskih vrst ter štirih habitatnih tipov znotraj Triglavskega narodnega parka.

Udeležba na dodatnem programu je brezplačna in je financirana v okviru projekta VrH Julijcev. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vabljeni ste vsi varuhi gorske narave, gorski stražarji in ostali dejavni na področju varstva gorske narave. Pravico glasovanja na zboru ima po en predstavnik odseka za varstvo gorske narave planinskega društva (OVGN PD), za kar morate s seboj prinesti pooblastilo s strani planinskega društva. Če na zbor ne more priti predstavnik vašega OVGN PD, prosimo, da ureditev pooblastilo nekomu iz drugega društva, ki bo prisoten na zboru.

Udeležbo na dodatnem programu in pogostitvi (vegetarijansko posebej najavite) sporočite na katja.macek@pzs.si do vključno srede, 11. marca 2020.

Priloge:
PDF Vabilo
DOC Pooblastilo delegata
PDF Poročilo o delu za leto 2019
PDF Program dela za leto 2020
PDF Okvirni program dela za leto 2021

https://www.pzs.si/koledar.php?pid=20591 27. 5. 2024