PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Tomaž Banovec

Častni član PZS od leta 2003

Tomaž Banovec (1939) je prejemnik srebrnega (1963), zlatega (1974), častnega znaka PZS in spominske plakete PZS (1989). Prav tako je za svoje delo prejel plaketo Štirje srčni možje (2003), Bloudkovo plaketo (1983) ter Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije (2002). Naziv častni član PZS je prejel na Skuščini PZS, dne 13. decembra 2003.


Tomaž Banovec je svojo planinsko pot začel v Planinskem društvu Železničar, kjer se je hitro vključil v delo markacijskega, mladinskega in alpinističnega odseka, poleg tega pa kot prostovoljec sodeloval še pri izgradnji koč na Voglu (Rjava Skala) in Vogarju.

Leta 1959 je bil izvoljen za načelnika Mladinske komisije PZS. Za sodelavce si je izbral sovrstnike po vzorcu delovanja Koordinacijskega odbora MO pri PD Koroške ter razširil to vsebinsko in organizacijsko obliko dela na vso Slovenijo. MK in PZS sta v tem času spoznala, da brez programov za načrtno usposabljanje ne more biti napredka. Inštruktorji tečajev MK so organizirali pripravo učnih programov za izvajanje Planinske šole in v nadaljevanju za Mladinske vodnike. Nadaljnji razmah za delo z mladimi je doživelo po priporočilu programa s strani takratnega Sekretariata za prosveto in kulturo RS. Oba navedena programa je priporočil v izvajanje na osnovnih in srednjih šolah Slovenije. Tako je med mladimi planinskimi delavci nastal mlad kader planinskih delavcev, ki je vrsto let aktivno deloval na najvišjih instancah Planinske zveze Slovenije. 

Tako je Tomaž Banovec leta 1979 na mestu predsednika Planinske zveze Slovenije zamenjal Miho Potočnika. Predsednikovanje je temeljilo na pragmatičnem gospodarskem vodenju Planinska zveze Slovenije. Ob nastopu je začrtal usmerjenost v promoviranje planinstva kot kakovostnega družinskega udejstvovanja, aktivno si je prizadeval za preseganje nesporazumov med planinci in alpinisti. Predsednik je bil do leta 1987. Bil je tudi zadnji predsednik Planinske zveze Jugoslavije (1989-1991) ter predsednik sveta TNP (1993-2006).

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=208 28. 9. 2023