PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Avgust Delavec

Častni član PZS od leta 2003

Avgust Delavec (1918-2005)
 je 
častni predsednik PD Dovje Mojstrana, Zaslužni član Postaje GRS Mojstrana ter prejemnik Valvasorjevega častnega priznanja (2002) in Zlatega grba Občine Kranjska Gora. Naziv častni član PZS je prejel na na slovesnosti ob podelitvi najvišjih priznanj PZS, dne 13. decembra 2003.


Malo je planinskih društev v naši planinski organizaciji, katerih dejavnosti in razvoj sta tako povezana s posameznikom, kot je to v primeru Avgusta Delavca s PD Dovje-Mojstrana, katerega član je postal leta 1946 ter v njem opravljal več pomembnih funkcij. Med letoma 1962 in 1974 je bil predsednik PD Dovje-Mojstrana, štiri desetletja je opravljal redni zimski nadzor Aljaževega doma v Vratih ter ostala vzdrževalna dela planinskih objektov v Vratih.

Bil je eden od soustanoviteljev, kasneje tudi tajnik postaje GRS Mojstrana in njen aktiven član vse do leta 1980. Prav tako je bil soustanovitelj Alpinističnega odseka PD Dovje-Mojstrana ter bil aktiven alpinist dom in v tujini. Kot gorski vodnik je od leta 1958 dalje sodeloval pri več vodenjih skupin v Centralne in Zahodne Alpe, svoje izkušnje ter navdušenje nad gorskim svetom pa je prenašal tudi na otroke v okviru planinskega podmladka na mojstranški osnovni šoli.

Trajen pečat v slovenski planinski organizaciji pa je Avgust Delavec vtisnil kot neumoren zbiralec predmetov iz planinske zgodovine ter kot raziskovalec planinske dediščine. Z zbiranjem je pričel kmalu po 2. svetovni vojni ter vse od leta 1975 s sodelavci organiziral različne razstave s planinsko tematiko. Zbrano gradivo več razstav je leta 1984 strnil v ustanovitev Triglavske muzejske zbirke, kjer je bil oskrbnik in vodič vse do smrti. Zbrano gradivo te zbirke je bilo temelj današnjega Slovenskega planinskega muzeja, odprtega v Mojstrani leta 2010.

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=209 4. 12. 2020