PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 23. november 2004, ob 0. uri

Poziv Alpinističnim inštruktorjem za osebne podatke

ŠPak je skrajšano ime za spletno aplikacijo in je namenjena podpori vodenja sistema strokovnega izobraževanja, usposabljanja, licenciranja ter izpopolnjevanja strokovnih kadrov na področju športa v različnih športnih panogah. ŠPaK je sestavni del aplikacij v skupini za celostno podporo kadrovskemu informacijskemu sistemu na področju športa v Sloveniji – je integralni informacijski sistem športa v Sloveniji. Avtor te aplikacije je Športni informacijski center (ŠPiC). Izobraževalni program Alpinistični inštruktor je bil v letošnjem letu potrjen na Strokovnem svetu RS, ta pa usposabljanja za opravljanje strokovnega dela izvaja izključno preko te aplikacije. Iz tega razloga moramo tudi mi preiti na poslovanje preko omenjene aplikacije za kar pa potrebujemo osebne podatke Alpinističnih inštruktorjev. Poleg tega za vsakega posameznika, ki bo voden v tej evidenci rabimo številko kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). Številka pomeni zgolj identifikacijo posameznika (je diskretnejša in krajša od EMŠO ter popolnoma izključuje možnost zamenjave oseb), ki je voden v tej bazi. Brez nje vstop v bazo ni mogoč. Številka bo uporabljena zgolj kot identifikacijsko sredstvo in nam ne bo omogočala vpogleda v podatke o zdravstvenem stanju posameznika, ker za to nimamo pooblastila in tudi ŠPiC ni povezan s to bazo. Vsak posameznik, ki bo voden v tej bazi, bo imel s številko KZZ ter imenom in priimkom tudi dostop do svojih podatkov in vpogled vanje. O povezavi in začetku poslovanja preko tega portala boste obveščeni. Prosimo Vas, da izpolnite priloženi obrazec – ne pozabite vpisati številke kartice zdravstvenega zavarovanja (najdete jo na prvi strani kartice, devetmestna številka močnejšega tiska nad imenom in priimkom, brez dodatne številke na koncu (npr. 01)- VZOREC, ki pomeni samo številko izvoda kartice) ter podpišete izjavo, da dovoljujete uporabo Vaših podatkov izključno v namene vodenja te evidence. Vsi podatki naj bodo točni in na priloženem obrazcu. V primeru, da tega ne boste storili Vas v naslednjem letu ne bo mogoče registrirati oz. podaljšati licence. Prosimo, da izpolnjeni in podpisani [FILE=30]obrazec ALPINISTIČNI INŠTRUKTOR.doc (27kb)[/FILE] vrnete v kuverti najkasneje do petka, 10. decembra 2004 na zgornji naslov. Hvala in lep pozdrav! Matjaž Šerkezi, Načelnik PZVI pri KA PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=224 5. 7. 2022