PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Novi koronavirus - ukrepi in priporočila PZS

 Trenutno stanje epidemije nas ponovno omejuje na meje regij.

Vse obiskovalce gora pozivamo, naj se glede na trenutne razmere aktivnostim v gorah prilagodijo, si izbirajo manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti obiskovalcev na posameznih območjih. Tudi izkušnja bo precej lepša, saj je tudi v primeru, da se ne med rekreacijo v naravi ne more zagotoviti medsebojne distance vsaj 2 m, predpisana uporaba mask oz. zaščit za usta in nos.

Pozivamo, da se ne izpostavljajmo nevarnostim gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja.

Upoštevajte, da so nekatere planinske koče zaprte, druge pa delujejo v bistveno okrnjenem obsegu z možnostjo osebnega prevzema hrane in pijače. Pri tem je potrebno dosledno upoštevati varnostne napotke (maske, distanca...), uporaba miz in klopi okoli koče in sanitarij v koči pa ni dovoljena. Embalažo pa odnesemo s seboj v dolino. Prenočevanje ni možno.


Pazite nase in na druge. S tem lahko vsak pripomore, da se stanje čim prej normalizira.

PZS_znak_napis_desno_m_mini
UKREPI, KI OMEJUJEMO ZBIRANJE LJUDI IN PRODAJO STORITEV - veljavni med 1. in 12. aprilom 2021

Veljajo naslednje omejitve:
 • Obvezna uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah.
 • Omejitev gibanja na regije, izjema bo velikonočna nedelja.
 • Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi velja med 22. in 5. uro.
 • Začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
 • Dovoljen osebni prevzem hrane in pijače na prevzemnih mestih v nekaterih planinskih kočah, kjer bo zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Obvezna je uporaba mask, zagotavljanje medsebojne razdalje in spoštovanje drugih ukrepov. Uporaba miz in klopi okoli koče in sanitarij v koči ni dovoljena.
 • Treningi dovoljeni samo vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred) in športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.
 • Dovoljena je športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.
 • Javni potniški promet bo deloval po prazničnem voznem redu.
 • Prepovedano obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.
 • Zaprte bodo tudi galerije, muzeji, knjižnice in arhivi.


OMEJITEV GIBANJA IN ZBIRANJA

ZAČASNO OMEJENO PREHAJANJE MED STATISTIČNIMI REGIJAMI

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za dovoljeno za naslednje izjeme:
 • prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Izjava vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov bivališča,
 • naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 • navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
 • navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 • navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 • navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 • navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 • negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.


SELITEV MED PREBIVALIŠČI NI DOVOLJENA
Šteje se, da posameznik prebiva v regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

DOVOLJENO PREHAJANJE MED REGIJAMI NA VELIKONOČNO NEDELJO
V nedeljo, 4. aprila 2021, od 5. ure do 22. ure lahko osebe prehajajo med statističnimi regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev. V število šest oseb ne štejejo mlajši od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi iz tega odloka veljajo tudi v tem času.

GIBANJE PONOČI
Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi velja med 22. in 5. uro.

PREPOVEDANO ZBIRANJE LJUDI
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v regiji prebivališča lahko izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.


ŠPORTNA DEJAVNOST

PREPOVE SE VSA ŠPORTNO-GIBALNA DEJAVNOST IN PROCES ŠPORTNE VADBE - TRENING

S 1. aprilom se treningi dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

POGOJI ZA IZSTOP IZ SLOVENIJE ZA NAMEN IZVAJANJA ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Izstop iz Slovenije zaradi potovanja v epidemiološko rdeče države je dovoljen športnikom in strokovnim delavcem v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki je z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljena.

Ob izstopu je potrebno predložiti:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Poleg tega je potrebno predložiti ustrezno dokazilo, vabilo na športno tekmovanje ali napotitev na izvajanje športne vadbe s strani športne organizacije.

POGOJI ZA VSTOP V SLOVENIJO OSEBAM, KI SE VRAČAJO Z IZVAJANJA ŠPORTNE DEJAVNOSTI V TUJINI:
Vstop v Slovenijo osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu. Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 • potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Navedeni pogoji za vstop v Republiko Slovenijo veljajo tako za osebe, ki imajo v Sloveniji prebivališče, kot za osebe, ki v Slovenijo prihajajo za namen izvajanja športne dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

koronavirus_sum

navodila_higiena_rok_zdravstveni_delavci_1

koronavirus_maske_2

OSTALE UPORABNE IN POMEMBNE INFORMACIJE
Obvezna je maska oz. zaščita ust in nosa na vseh zaprtih in odprtih javnih krajih na prostem in v avtomobilih, če se skupaj vozijo osebe, ki niso v skupnem gospodinjstvu.

V kolikor ni izvedljivo, da seje organov društev izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le-te skličete virtualno ali pa sklice odložite na kasnejši čas. Več praktičnih informacij o tem najdete na www.pzs.si.


DEJAVNOSTI PLANINSKIH KOČ
Obratovanje gostinskih obratov je načeloma prepovedano, razen izjem:

 1. Dovoljen je osebni prevzem hrane in katerekoli pijače, torej prodaja »čez okno«. Obvezna je uporaba mask, zagotavljanje medsebojne razdalje in spoštovanje drugih ukrepov.
 2. Uporaba miz in klopi okoli koče in sanitarij v koči ni dovoljena.
 3. Prenočevanje v kočah ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno prenočevanje osebam, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, javnim službam, tujcem, ki prihajajo iz poslovnih razlogov, športnikom, strokovnim delavcem v športu in osebam, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo po Zakonu o športu.

Ne glede na zgoraj zapisani 1. in 2. točko je v statističnih regijah Jugovzhodna SlovenijaPosavska in Primorsko-Notranjska od 6. do 19. ure dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Upoštevati je potrebno navodila glede medsebojnega razmaka miz in maksimalnega števila ljudi za mizo. Terase lahko obratujejo do 19.30, dodoljena je uporaba sanitarij v notranjosti koč.

Koče pa imajo glede na razmere različne protokole, tako da pozivamo k razumevanju in prilagoditvi.

Iz pojasnila MGRT izhaja, da v kolikor travniki in gozd ob objektu niso javna zemljišča in funkcionalna zemljišča objekta, potem določila prepovedi konzumiranja hrane in pijače ne veljajo. Vendar opozarjajo, da je zbiranje ljudi prepovedano oziroma dovoljeno le članom istega gospodinjstva.

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve še vedno dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.


POMEMNO:

 V času epidemije strokovna služba PZS deluje z omejitvami. Zaradi večjega obsega dela od doma prosimo, da nas kontaktirate izključno preko elektronske pošte.

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=253 10. 4. 2021