PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Novi koronavirus - ukrepi in priporočila PZS

 

 


Vse obiskovalce gora pozivamo, naj se glede na trenutne razmere aktivnostim v gorah prilagodijo, si izbirajo manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti obiskovalcev na posameznih območjih. Tudi izkušnja bo precej lepša, saj je tudi v primeru, da se ne med rekreacijo v naravi ne more zagotoviti medsebojne distance vsaj 2 m, predpisana uporaba mask oz. zaščit za usta in nos.

Pozivamo, da se ne izpostavljajmo nevarnostim gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja.
Upoštevajte, da so nekatere planinske koče zaprte, druge so odprte, tretje pa nudijo tudi prenočevanje. Pri vsem tem je potrebno dosledno upoštevati varnostne napotke (maske, distanca...). Embalažo in smeti odnesite s seboj v dolino.

Pazite nase in na druge.

PZS_znak_napis_desno_m_mini
VELJAVNI UKREPI

Veljajo naslednje omejitve:
 • Obvezna uporaba maske v zaprtih javnih prostorih.
 • Dovoljeno je zbiranje ljudi na javnih prireditvah do 75 % zasedenost kapacitet. Udeleženci se lahko udeležijo prireditve z dokazilom PCT (prebolel, cepljen, testiran).
 • Dovoljeno je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure.
 • Omogočeno je ponujanje nastanitvenih storitev do 75% nastanitvenih enot (potrošniki lahko koristijo namestitev z dokazilom PCT (prebolel, cepljen, testiran).
 • Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah.
 • Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu. Udeleženci in strokovni delavci morajo biti tedensko testirani.

ŠPORTNA DEJAVNOST

IZVAJANJE ŠPORTNE VADBE ŠPORTNIKOV (TRENINGOV)

Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oz. konkurenčnost. Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12 let, člani športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.

Treningi so dovoljeni tako v zaprtih prostorih, kot na zunanjih površinah oziroma na prostem. Treningi športnikov so dovoljeni, če se izvajajo v t.i. mehurčkih oziroma v zaključenih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček se zagotavlja zgolj v prostorih, v katerih poteka trening.

Športniki, ki se udeležujejo treningov se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje.

IZVAJANJE ŠPORTNIH TEKMOVANJ

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena bodo tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga - tudi športno rekreativna tekmovanja.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena do 75 % kapacitete sedišč. Pri tem mora biti med gledalci na tribunah še vedno eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Med gledalci na stojiščih je predpisana minimalna razdalja 1,5 metra.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih imeti negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje.

IZVAJANJE ŠPORTNO REKREATIVNE DEJAVNOSTI

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost (ena na ena) ter športna vadba (samostojna ali strokovno vodena) v vadbenih skupinah do največ 50 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.

Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih. Pri izvajanju dinamične športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.

Skladno s priporočili NIJZ se odsvetuje izvajanje kontaktne športne dejavnosti oz. se priporoča minimalna razdalja med vadečimi vsaj 2 metra v zaprtih vadbenih prostorih. Izvajanje kontaktne športne vadbe tako ni prepovedano ampak se odsvetuje.

Udeleženci športno rekreativne vadbe se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji oziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje.


UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za:

 • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov v smučarskih disciplinah;
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

TESTIRANJA NA PRISOTNOST VIRUSA SARS-COV-2

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če izpolnjujejo PCT pogoje (imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na pogoj izpolnjevanja PCT pogojev pred nakupom vstopnice (ustno ob nakupu na blagajni, pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na blagajni, pisno ob nakupu vstopnice pek spleta), neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja (pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na vhodu in ustno s strani pooblaščene osebe), med športnim tekmovanjem (ustno z večkratnimi najavami prek ozvočenja).

Testiranje udeležencev športnih tekmovanj

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur. 72 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do ponedeljka do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 72 ur.

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja.


Testiranje gledalcev na športnih tekmovanjih

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje (imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na pogoj izpolnjevanja PCT pogojev pred nakupom vstopnice (ustno ob nakupu na blagajni, pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na blagajni, pisno ob nakupu vstopnice pek spleta), neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja (pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na vhodu), med športnim tekmovanjem (ustno z večkratnimi najavami prek ozvočenja).


Testiranje strokovnih delavcev v športu

Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije) se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).


Testiranje udeležencev in izvajalcev strokovnih usposabljanj v športu

Udeleženci in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).


Izjeme, ki ne potrebujejo predložitve negativnega testa

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
  • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

 

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.IZVAJANJE USPOSABLJANJ STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 50. Omejitev števila udeležencev usposabljanja je potrebno razumeti tako, da:

 • pri izvajanju usposabljanja na daljavo, ni omejitve števila udeležencev,
 • pri izvajanju usposabljanja v fizični obliki (npr. teoretičnega dela v učilnici ali praktičnega dela v telovadnici) je poleg največ 50-ih udeležencev usposabljanja lahko dodatno navzoč tudi predavatelj.

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje in udeleženci usposabljanj se morajo redno tedensko testirati oziroma morajo izpolnjevati PCT pogoje.

koronavirus_sum

navodila_higiena_rok_zdravstveni_delavci_1

koronavirus_maske_2


DEJAVNOSTI PLANINSKIH KOČ

V vseh statičnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih od 5. do 22. ure. Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti. Pred obiskom koče preverite stanje glede odprtosti na spletni strani www.pzs.si/koce.

Nastanitveni obrati, tudi planinske koče in domovi, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata

Splošna priporočila za goste (planinskih koč):

 • Dosledno upoštevajte navodila osebja glede »hišnega reda« za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.
 • Omejite številčna druženja, dosledno upoštevajte načela zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 m (sede) in 2 m (pri gibanju). Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju je poleg zagotavljanja medosebne razdalje obvezna uporaba maske.
 • Za eno mizo lahko na enkrat sedijo le štiri (4) osebe. Več zgolj, če so osebe do 18. let starosti in so skupaj z ožjimi družinskimi člani, oziroma skrbniki ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.
 • Dosledno skrbite za higieno rok, z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.
 • Sanitarije se uporablja posamično. Pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, po odhodu iz stranišča pa umiti roke z vodo in milom.

 

V notranjosti gostinskih in nastanitvenih obratih so lahko samo gostje, ki imajo ob prijavi:

 1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
 2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • Drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
  • Prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni.
  • Odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni.
 3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 4. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
 5. Podrobnejša navodila glede pogojev za gostinske in nastanitvene storitve so objavljena v Odloku o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 

 V času epidemije strokovna služba PZS deluje z omejitvami. Zaradi večjega obsega dela od doma prosimo, da nas kontaktirate izključno preko elektronske pošte.

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=253 16. 6. 2021