PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Novi koronavirus - ukrepi in priporočila PZS

 


Vse obiskovalce gora pozivamo, naj se glede na trenutne razmere aktivnostim v gorah prilagodijo, si izbirajo manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti obiskovalcev na posameznih območjih. Tudi izkušnja bo precej lepša, saj je tudi v primeru, da se ne med rekreacijo v naravi ne more zagotoviti medsebojne distance vsaj 1,5 m, predpisana uporaba mask oz. zaščit za usta in nos.

Vse obiskovalce gora pozivamo, naj si glede na trenutne razmere aktivnosti v gorah prilagodijo ter izbirajo manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti obiskovalcev na posameznih območjih. Pozivamo, da se ne izpostavljate nevarnostim v gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja.

Upoštevajte, da so nekatere planinske koče zaprte, druge pa delujejo po jesenskem oz. zimskem delovnem času. Gostje, ki prenočijo ali vstopajo v kočo, morajo imeti izpolnjen pogoj PCT. Ob obisku planinskih koč je potrebno dosledno upoštevati varnostne napotke (maske, distanca...). Embalažo in smeti odnesite s seboj v dolino.


Pazite nase in na druge.

PZS_znak_napis_desno_m_miniDEJAVNOSTI PLANINSKIH KOČ

V vseh statičnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih. Pred obiskom koče preverite stanje glede odprtosti na spletni strani www.pzs.si/koce.php.

 • Pogoj obveznega testiranja zaposlenih oz. pogoj PCT še vedno velja pri opravljanju gostinskih dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev.
 • Potrošniki lahko koristijo gostinske in nastanitvene storitve zgolj s fizičnim dokazilom PCT (prebolel, cepljen, testiran), ponudniki so zadolženi za dosledno preverjanje dokazil in osebnih dokumentov.
 • Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pri vstopu in ob izhodu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
 • Obratovalni čas gostinskih objektov je med 5. in 22. uro. Možna je le strežba za mizo.
 • Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru.
 • Uveljavitev turističnega bona (2020) in bona 2021 je podaljšana do 30. 6. 2022.

koronavirus_sum

navodila_higiena_rok_zdravstveni_delavci_1

koronavirus_maske_2


PLANINSKI IZLETI, TRENINGI IN ŠPORTNA TEKMOVANJA

Na javnih mestih je začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako so od ponedeljka, 8. novembra 2021 dalje začasno prepovedana slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, shodi ter javne prireditve - razen kulturnih in športnih prireditev, ki se odvijajo v zaprtih prostorih

Treningi, športna vadba, tekmovanja, skupinska rekreacija in planinski izleti so kljub prepovedi zbiranja dovoljeni, tako v notranjih, kot na zunanjih prostorih. Število skupin ni omejeno. Potrebno pa je spoštovani zdravstvene ukrepe in PCT pogoj.

Največje dovoljeno število gledalcev na športnih prireditvah omejeno na 750. Od 24. 12. 2021 dalje je na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih) dodatno omejeno število gledalcev in sicer na 750. Dosedanje omejitve za gledalce ostanejo v veljavi: obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, gledalci so dovoljeni zgolj na prostorih s fiksnimi sedišči pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, obvezna uporaba zaščitnih kirurških ali FFP2 mask.


Podrobna pojasnila so na voljo na www.gov.si.

 

IZVEDBA SESTANKA UPRAVNGA ODBORA IN OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA

Izvedba sestanka organa društva ali občnega zbora, na katerega so povabljeni samo člani, ne sodijo med javna zbiranja in javne prireditve, zato njihova izvedba po trenutno veljavnem odloku ni prepovedana. Je pa pri tem potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe, nošnjo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje prostorov in tudi izpolnjevanje pogoja PCT.

Če je občni zbor organiziran na način, da so nanj povabljeni tudi nečlani, potem gre za javno prireditev in prepoved velja.

Čeprav občni zbor ni javna prireditev, v Planinski zvezi Slovenije v trenutnih okoliščinah odsvetujemo takšna zbiranja v živo in priporočamo izvedbo občnega zbora na daljavo.


IZPOLNJEVANJE POGOJEV PCT

V praksi prihaja do številnih nejasnosti glede izpolnjevanja pogoja, zato v nadaljevanju podajamo pregledno razlago.

Oseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje), če je:

1.) oseba prebolela bolezen COVID-19, in je od okužbe minilo največ 180 dni.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje prebolevnost:
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 180 dni, ali
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 180 dni.

2.) oseba bila polno cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana:

 • z dvema odmerkoma cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv ali
 • enim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.*
 • Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost:
  • digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
  • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali
  • vpis v Knjižico o cepljenju, ali
  • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju), ali
  • dokazilo o cepljenju iz spletne aplikacije zVEM, ali
  • digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države).

 

3.) oseba prebolela bolezen COVID-19 in je bila cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim odmerkom enega od cepiv, ki so v Sloveniji priznana najkasneje v osmih mesecih od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost za prebolevnike:

 • dokazilo o prebolelosti bolezni COVID-19 (točka 1.),
 • dokazilo o cepljenju (točka 2.).

Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo izdano v Turčiji.

 

4.) oseba testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2 pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in je test negativen.

Test je možno opraviti po metodi HAG pri čemer je negativni test veljaven 24 ur od odvzema brisa ali po metodi PCR pri čemer je negativni test veljaven 48 ur od odvzema brisa.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje negativni test:

 • digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
 • dokazilo o testiranju iz spleten aplikacije zVEM v pisni ali digitalni odliki, ali
 • pisno potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja, ali
 • digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države).

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz o izpolnjevanju pogoja PCT.

USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV


Dovoljeno je izvajanje strokovnih izobraževanj in usposabljanj, tako javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1 kot vseh drugih oblik strokovnega usposabljanja v športu (npr. licenčni seminarji). Izvajanje strokovnih izobraževanj in usposabljanj ni prepovedano.

Izpolnjevanje pogoja PCT za izvedbo sestankov in usposabljanj:
 • Udeleženci: obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse udeležence ne glede na to ali usposabljanje poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
 • Predavatelji: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja v 48 urnih presledkih pod nadzorom delodajalca.


Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za udeležence in predavatelje organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na usposabljanju.

Zaščitna maska:

 • v notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.
Razkuževanje rok:
Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

 Več o aktualnih omejitvah pri izvajanju športnih programov na spletni strani www.gov.si.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=253 27. 1. 2022