PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 5. januar 2007, ob 0. uri

KALIŠČE 2007

Na novoletnem srečanju 1. januarja 2007 se je zbralo preko 150 izkušenih in kondicijsko dovršenih planincev.Prišli so iz vseh področij Slovenije. Še posebej so pripadnost Kališču in Storžiču izkazali tudi domačini iz vasi izpod Storžiča. Iz Ptuja je prišel v goste tudi Uroš Vidovič podpredsednik PZS in Marinka Koželj , predsednica ljubljanskega MDO PD. Dva dni pred Novim letom 29. dec pa je potekal tudi prvi novoletni gorski tek »Kališče«, katerega se je udeležilo preko 80 tekmovalcev planincev, kolesarjev, alpinisto iz vse Slovenije. Gorski tek je bil izjemen »športno planinski dogodek« saj je mlada ekipa Jezerskega premagala, kar nekaj gorsko tekaških legend. Npr. nepremagljivega gorskega tekača Šavsa..; Ne tekmi je bil tudi svetovno znani kolesar Robič uvrščen v »ginessovo« knjigo rekordov.Za vzpon je bil dosežen najhitrejši čas 30. minut in spust 10 min. Predsednik PZS Ekar Franci že od leta 2002 vabi na novoletno planinsko srečanje na Kališču, kjer se planinci, prijatelji gor in trdne volje vse bolj aktivno udeležujejo tega srečanja pod Storžičem v vsakem vremenu in razmerah in to najbolj aktivni in usposobljeni planinci in resnični ljubitelji gora. Tudi letos, kljub slabemu vremenu:veter, dež, megla, ledenje… je Kališče, planinski dom obiskalo na 1.januarja »evro« leta 2007 obiskalo preko 200 hribovcev. Ekar je v letošnjem namenil še posebno pozornost do tega srečanja, ko se mu je izteklo 50 let aktivnega dela in članstva v planinski organizaciji in 45 let enako aktivnega članstva, dela v planinski gorski reševalni službi.Zato je bil ta, letošnji »planinsko novoletni čaj« še toliko bolj energetsko in vsebinsko obogaten. Na srečanju ob novoletnem »planinskem čaju« je Ekar Franci zaželel in sporočil vsem planincem Slovenije in ljubiteljem gora, da bi bilo vse naj lepše v novem letu 2007, da bi čim bolj doživeli, in doživljali vrednote gora in bili deležni sreče in darov , ki nam jih nudi planinski gorski svet. Vse bolj so glasnejša sporočila in nuja, da moramo ustvariti čim bolj učinkovito »harmonijo« med goro in človekom, obiskovalcem in uporabnikom gora. Da se bodo procesi in odnosi gorskega, društvenega okoljevarstva aktivno nadaljevali. Da bomo ustvarjali kulturna in poštena partnerstva na gori v dopolnjevanjih in pomoči pri ohranjanjih in varovanju gorske narave, sveta med vršaci . Leto 2007 bo za planinstvo pomembno, saj se bodo nadaljevali zakonski procesi: To je v pričakovanju dokončanju zakona o planinskih poteh. Tudi napovedana sprememba zakona športu, kjer prav za prav še ne vemo ali je planinstvo tudi in kako uvrščeno med šport, kako je z ovrednotenji:alpinizma, alpinističnega ekspedicionizma,, gorskih tekov, tekmovalnega turnega smučanja, športnega plezanja..; In ne smemo prezreti dejstva da, so se mnoge države odrekle zakonu o športu in ga v celoti prepustile trgu in s strani države ga le z določenimi stimulansi, olajšavami država aktivno in razumno strokovno podpirajo. Vse več je pobud, da bi pristopili k izdelavi zakona o planinskih postojankah, da bi resnično in trdno razrešili vprašanja zagotavljanja sredstev za obnove in vzdrževanja še posebej visokogorskih postojank. Z novimi predpisi, zakoni pa je vse bolj v nevarnosti »prostovoljstvo«, ki je v aktivnem stagniranju, saj smo z novim zakonom o društvih ne samo spremenili društvene politike in delovanja , ustvarjene v stoletju, ampak smo največ pozornosti namenili sankcioniranjem in povečanim odgovornostim in prestraševanju društvenih delavcev. Društvene dejavnosti pa smo hote ali nehote prepustili brezkompromisnim »lovkam« in izkoriščanju »kapitala«. Tudi zakon o »nesrečah in reševanjih..« je nejasno napisana zgodba, ko še danes ne vemo kdaj se mora reševanje in zdravljenje plačevati in tudi subjektivno o tem presojati, kdaj je reševanje..brezplačno v breme davkoplačevalcev oziroma samoplačnika potrebnega reševanja, pomoči.. ni zakonsko sprejemljivo. Smo pa seveda priča dejstvom in tudi podobnim primerom, ki so se že zgodila v svetu, ko si je in se država zelo zavzeto prizadeva za prevzen in odvzem t.i. podržavljanje častnih društvenih opravil in poslanstev, humanitarstva , kot so nudenja prvih pomoči reševanja…; In to se sedaj dogaja tudi v Sloveniji in je to početje izven evropske alpske primerljivosti. V letu 95. let planinskega gorskega reševanja Slovenskega planinskega društva – Planinske zveze Slovenije bomo to vprašanje in vprašanja temeljito in kodeksno razreševali in tudi razčistili. V 2007 pa si slovensko planinstvo še posebej želi, da se bo našlo častno in objektivno mesto v medijih,tako, kot je tudi evropsko primerljivo; In ne samo na straneh rumenega tiska po subjektivnih naročilih, posameznikov, ampak resnično pričakujemo objektivne in strokovne zapise in spise.Tri milijone obiskovalcev gora, skoraj 60.000 registriranega in zavarovanega članstva za primere reševanja.., Vrhunski dosežki alpinistov svetovnih primerljivosti, svetovni prvaki v športnem plezanju, aktivna mednarodna sodelovanja na področjih gorskega naravovarstva, planinskega gospodarstva:potov , planinskih poti; gorskega turizma, planinskega in gorskega vodništva, planinskih usposabljan, še posebej mladih,oblikovanja planinskih informatik .. so dejstva, ki so po mednarodnih primerljivostih še kako pomembne tudi za slovenstvo, slovenski planinski alpski svet. Za to vsak dan, vsako leto bolj pričakujemo, da nam bo država namenila tisti rang ovrednotenja, pomoči in pomembnosti, ki slovenskemu planinstvu zanesljivo in dokazno resnično pripada . Ti novoletni planinski koraki na goro so pa nam trden dokaz, da tako, kot smo obvladovali preteklost; sedanjost, bomo skrbeli z enako voljo in elanom za dobro in razvoj slovenskega planinstva.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=2539 13. 7. 2024