PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


PLANINSTVO 4.0


  • LOGO_MJU_CB_1Financer: Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
  • Višina odobrenih sredstev: 199.977,00 €
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 31. 1. 2023
  • Partnerji: Planinska zveza Slovenije (vodilni partner), Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp, Planinsko društvo TržičGore so z ljudmi neločljivo povezane. V antičnem času so veljale za mistične kraje, kasneje so ljudje vanje zahajali iz ekonomskih razlogov. Danes so gore predvsem domena ljubiteljev narave in rekreacije, saj omogočajo dejavno preživljanje prostega časa v naravi. Planinstvo ima v Sloveniji že dolgo tradicijo in je močno prepleteno s slovensko narodno identiteto.

Epidemija koronavirusa je močno posegla v načine preživljanja prostega časa. Planinstvo je med Slovenci vedno bolj priljubljena oblika prostočasne športne aktivnosti. V letu 2020 in 2021 smo tako zabeležili rekordni porast števila dnevnih in tudi večdnevnih domačih obiskovalcev slovenskih gora.

Planinska zveza Slovenije skupaj s partnerjema CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in Planinskim društvom Tržič v okviru 2-letnega projekta Planinstvo 4.0. postavlja nove standarde na področju sodobnega trajnostnega prostorskega načrtovanja, razvoja in upravljanja planinske infrastrukture v Sloveniji.

V okviru projekta PLANINSTVO 4.0 vzpostavljamo platformo (nadgradnjo brezplačne spletne aplikacije maPZS) za digitalno participatorno planinarjenje ter digitalno spremljanje obiska planinskih poti, saj huda preobremenjenost občutljivih gorskih ekosistemov in presežene nosilne zmogljivosti območij zahtevajo nove ukrepe za učinkovito razpršitev in pravočasno preusmerjanje tokov planincev.
  • Participatorno planinstvo uporabniku omogoča takojšnje javljanje, poročanje poškodovanega dela planinske poti. Po prijavi škode oz. izrednega dogodka markacisti ukrepajo in vzpostavljajo varnejše razmere na planinski poti (odziv in ureditev poti na terenu, urejanje poti na spletnem prikazu).
  • Obisk planinskih poti bo predstavljal sloj upravljanja planinskih tokov. V okviru projekta bomo na petih pilotnih lokacijah - Osp, Vršič, Lovrenška jezera, Storžič, Kum - merili številčnost obiska na planinskih poteh. Lokacije so premišljeno izbrane - pokrivajo različne tipe obiskovalcev in ciljnih skupin, s tem pa nudijo kompleksnejši pregled nad dogajanjem na terenu.
lokacije_Planinstvo_4_nula

planinstvo_1

planinstvo_3
planinstvo_4 planinstvo_5

Z izvedbo projekta bomo prvič v Sloveniji na podlagi realnih podatkov pridobili dejanski prikaz stanja obiska slovenskih gora. Pridobljeni podatki bodo služili za analitičen prikaz in nujne napovedi tokov obiskovalcev na določeni lokaciji.

Takšen pristop k razumevanju in upravljanju s planinsko infrastrukturo in planinskimi tokovi je povsem nov v Sloveniji, celo na ravni EU. Projekt PLANINSTVO 4.0 tako predstavlja referenčni projekt trajnostnega in sodobnega prostorskega načrtovanja, razvoja in upravljanja planinske infrastrukture. V prihodnosti bo predstavljal nujno podlago za nadaljnje strateško pomembne državne oz. mednarodne projekte tudi na evropski ravni. Slovenija bo postala z rešitvami, ki bodo plod slovenskega znanja, pionir na področju pametnega, digitalnega in trajnostnega upravljanja gora.
planinstvo_stiri_pika_nula_b

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=281 22. 6. 2024