PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Planinstvo kot način življenja

  • Financer: Ministrstvo za ZDRAVJE Republike Slovenije
  • Višina odobrenih sredstev: 39.200,00 €
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 20. 11. 2022
  • Partnerji: Planinska zveza Slovenije

mzO PROJEKTU: Namen vseh programov Odbora Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi potrebami (Pin/OPP), ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije (PZS) je omogočiti enakovredno doživljanje narave, gibanja in druženja ter preko vključevanja - inkluzije - okrepiti njihovo zdravje, pomagati pri reševanju in lajšanju zdravstvo-socialnih-duševnih stisk in težav ter jih opolnomočiti za aktiven način življenja. Skupaj želimo prestaviti invalide/OPP iz kavča v naravo in gojiti medgeneracijsko vključevanje za vse, tako za invalide/OPP kot tudi neinvalide.

Doseči želimo družbeno, socialno in zdravstveno izključene skupine, ter jim s pomočjo naših aktivnosti na področju telesne dejavnosti in druženja pomagati pri krepitvi, vzdrževanju in negovanju njihovega zdravja ter jim prikazati planinstvo kot možnost aktivnega načina preživljanja prostega časa.
Več kot 1.000 invalidom/OPP preko inkluzije in izkustvenega učenja omogočiti aktiven in zdrav način življenja za zmanjšanje neenakosti in podporo opolnomočenja invalidov/OPP.

Izvedba 6 izobraževanj za strokovni kader, ki ga izvaja Odbor Planinstva za invalide/OPP.

Ponatis Priročnika in dnevnika inPlaninec v obsegu 500 izvodov.

Izvedba vsaj 24 izobraževanj spremljevalcev/prostovoljcev za delo z invalidi/OPP.

Organizacija 90 inkluzijskih pohodov s spremljevalnim programom, z namenom krepitve zdravja, aktivnega preživljanja prostega časa in zmanjševanja neenakosti pri doživljanju narave in gora.

Ustvarjati možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje - povezovanje različnih ustvarjalcev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb ob izmenjavi dobrih praks doma in v tujini.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=282 28. 9. 2023