PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

  • Financer: ESRR
  • Višina odobrenih sredstev: 3.689.249,87 €
  • Trajanje projekta: 1. 2. 2018 - 30. 11. 2022

OPIS PROJEKTA: Cilj projekta je bil z različnimi ukrepi izboljšati stanje osmih rastlinskih in živalskih vrst ter štirih habitatnih tipov znotraj Triglavskega narodnega parka.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=288 22. 7. 2024