PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov

  • Financer: ESRR
  • Višina odobrenih sredstev: 49.364,00 €
  • Trajanje projekta: 26. 3. 2018 - 31. 1. 2019


O PROJEKTU: Komunikacijski projekt za zmanjševanje energetsko-okoljskih vplivov na okolje na primeru planinskih koč.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=289 19. 7. 2024