PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Alpe Adrija regija doživetij / Alpe Adria Erlebnis-Region

  • Financer: ESRR
  • Višina odobrenih sredstev: 2.464.908,17 €
  • Trajanje projekta: 1. 5. 2017 - 31. 7. 2020

O PROJEKTU: Razvoj trajnostnega turizma in čezmejne turistične ponudbe na območju zahodnih Karavank s poudarkom na pohodništvu, kolesarjenju in zimskih doživetij.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=290 19. 7. 2024