PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Kje in kako je opredeljen namen za katerega se zbirajo osebni podatki članov društev?

Na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov se lahko podatki uporabljajo in obdelujejo izključno za namen, za katerega se zbirajo. Pravno podlago za zbiranje v primeru informacijskega sistema Naveza predstavlja osebna privolitev vsakega vključenega posameznika. To privolitev se poda na pristopni izjavi člana v vaše društvo, kjer je tudi natančno opredeljen namen zbiranja osebnih podatkov: zagotavljanje članskih pravic, zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc pridobljenih strokovnih nazivov, prejetih priznanja, naročnikov na Planinski vestnik in preostalih nalog v skladu s cilji delovanja planinske organizacije.

Obveščanje članov v obliki e-novic in pošiljanje obvestil o ugodnih nakupih se izvaja izključno takrat, kadar član to izrecno označi na pristopni izjavi. Predvidena je tudi možnost, kjer član označi privolitev pošiljanja obvestil s strani matičnega društva. Tudi društvo namreč potrebuje privolitev člana za takšno obveščanje.
V skladu z zakonom mora član izrecno privoliti v posredovanje podatkov. Na pristopni izjavi je tako vključeno soglasje za posredovanje podatkov Planinski zvezi Slovenije in izbrani zavarovalnici. Slednjo poleg Zakona o varovanju osebnih podatkov zavezuje tudi Zakon o zavarovalništvu, ki se tudi dotika varovanja osebnih podatkov in podaja zakonsko pravno podlago za obdelavo podatkov z njihove strani za potrebe vodenja evidence zavarovancev in škodnih primerov.

Potrebno je poudariti, da je upravljavec informacijskega sistema Planinska zveza Slovenije, ki jo člani društev - posamezniki izrecno in izvirno pooblastijo za upravljanje njihovih podatkov. Planinska zveza Slovenije torej ni pogodbeni obdelovalec podatkov v imenu in na račun društva, temveč te podatke obdeluje izvirno na podlagi pooblastila za prenos podatkov s strani posameznika, ki jo tudi direktno zavezuje in omejuje. Posledično tudi ni potrebno namena uporabe osebnih podatkov dodatno opredeljeni v razmerju med društvom in zvezo, saj je to področje opredeljeno že na pristopni izjavi člana in je vsaka drugačna uporaba podatkov že sama po sebi protipravna, neodvisno od dogovora društvo - zveza.

Zaradi bistvenosti pristopnih izjav je tudi predvideno prilaganje digitalnih kopij izjav k vsakemu članu v samem sistemu Naveza.


https://www.pzs.si/faq.php?pid=32 11. 12. 2019