PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Kako so zavarovani osebni podatki na strežniku informacijskega sistema PZS Naveza?

Sestavni del varstva osebnih podatkov je tudi zavarovanje osebnih podatkov, v smislu organizacijske in tehnične ureditve, ki preprečujejo slučajen ali nameren dostop do podatkov. Vsi uporabniki informacijskega sistema (na nivoju društva in administratorji na nivoju zveze) so s podpisom izjave o varovanju podatkov zavezani k spoštovanju le-te. Vsak uporabnik odgovarja za svoja dejanja in osebno geslo za dostop. Informacijski sistem Naveza skladno z zakonskimi zahtevami omogoča sledenje vsakega uporabnika (tako na nivoju zveze, kot na nivoju društva) in beleženje vseh vnesenih dostopov, vnesenih sprememb in morebitnih izvozov podatkov.

Strežnik, na katerem se nahaja informacijski sistem, izpolnjuje z vidika zavarovanja podatkov in zanesljivosti uporabe vse zahtevane standarde na visokem nivoju. Podjetje PIA d.o.o, ki skrbi za tehnično plat informacijskega sistema, spada med najboljše ponudnike teh storitev in ima širok nabor zahtevnih strank, zato varnosti posvečajo veliko pozornosti ter jo nenehno nadgrajujejo.

Izhajajoč iz zakonske ureditve, je Planinska zveza Slovenije kot upravljavec zbirke primarno odgovorna za varnost podatkov, zato je bilo to področje skrbno premišljeno in urejeno.
https://www.pzs.si/faq.php?pid=33 7. 7. 2020