PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


RAZPRODANOReševanje v gorah

 
Avtor:

Šifra: 9789612696351

Teža: 869,00 g.

Skupina: LEPOSLOVJE

Cena:25,00 EUR

Cene vsebujejo DDV.

Reševanje v gorah
Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji


Želja pomagati ne sme nikoli zamreti!

Reševanje v gorah - Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji. 1912-2012.
Reševalci smo ljudje, ki radi pomagamo ljudem v nesreči, v stiski, o svojem delu pa ne govorimo prav veliko. Vendar javnost ceni delo reševalcev le toliko, kolikor ga tudi pozna. S temi kratkimi besedami bi lahko označili namen in bistvo knjige Reševanje v gorah. Čeprav so osnovno in prevladujoče delo slovenske gorske reševalne službe - reševalna posredovanja v gorah, iskanje in reševanje ljudi in bi zelo poenostavljeno lahko rekli: ena sama akcija, eno rešeno življenje je pomembnejše kot tisoč besed, člankov in knjig - moč besede gotovo ni zanemarljiva in jo s to knjigo tudi udejanjamo. 

V sto letih smo gorski reševalci pripravili, napisali in prevedli vrsto člankov, skript, vodnikov, priročnikov in drugih knjig. Z njimi smo želeli ohraniti čim več podatkov o našem delu in ljudeh - za nas same. Cilj pete knjige pa je drugačen - predstaviti našo zgodovino, raznovrstne dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, organiziranost, naše cilje in želje za prihodnost - širši javnosti. Prepričani smo namreč, da je stoletnica takšen jubilej, da se lahko s ponosom ozremo na našo preteklost in se z mnogimi uspešnimi reševanji tudi pohvalimo.

Priprave na izdajo so potekale več let. Iz zaprašenih arhivov smo izbrskali mnogo novih in do zdaj neznanih in skritih podatkov ter dognanj, lotili smo se raziskovalnega dela, se zagnali v arhive, stare, že davno izdane in opuščene časopise in revije, ter iskali vse, kar je povezano z gorskim reševanjem. Ker pa je bilo zbranega veliko gradiva, vsega žal nismo mogli vključiti v to knjigo, ker bi bila prepodrobna (bo pa to ostalo za prihodnost), pač pa smo povzeli jedro tistega, kar se nam je zdelo potrebno in nujno.
Poleg predstavitve gorskega reševanja smo imeli snovalci knjige v mislih še en, zelo pomemben cilj - s knjigo prispevati k čim večji varnosti v gorah. Preventiva je bila namreč poleg reševanja dolga leta ena najpomembnejših dejavnosti naše GRS. Nesreče so se in se bodo dogajale, vendar pa naj vas to ne odvrne ob obiska naših čudovitih gora. Zato si ustvarjalci publikacije želimo, da bi bila knjiga obenem tudi - povabilo v gore. Naj vas ob branju knjige in listanju lepih gorskih motivov zvabijo gore v svoj objem.
Pripravo knjige ob stoletnici je vodil uredniški odbor, ki je k pisanju povabil praktično vse reševalce, od uglednih in priznanih avtorjev pa do reševalcev, ki pisanja niso najbolj vešči, so pa dobri reševalci in so se vseeno potrudili ter zapisali svoje vtise z mnogih, pogosto čustveno zelo doživetih reševanj (vseh avtorjev je več kot 40). 

O čem pišemo v knjigi? V prvem delu spoznamo nesreče in reševanje v svetu gora skozi čas: od samih začetkov, še preden se je začelo organizirano reševanje pred stotimi leti, do današnjih dni. Spoznamo opremo prvih reševalcev in njen razvoj vse do današnje, moderne opreme. Seznanimo se tudi z vsemi koraki, ki so privedli do današnjega načina usposabljanja in izobraževanja reševalcev, z vlogo zdravnikov, helikopterja in radijskih zvez pri reševanju, z reševanjem v snežnih plazovih ter z obdelavo podatkov reševanj in obveščanjem javnosti. 

V nadaljevanju izvemo, kakšna je organiziranost gorskega reševanja v Sloveniji, predstavljena je tudi vloga Ustanove Sklad Okrešelj, ki pomaga otrokom ponesrečenih reševalcev. Spoznamo povezave gorskih reševalcev s tujino, navedene pa so tudi vse pomembnejše knjige, ki smo jih napisali reševalci v teh sto letih, ob koncu prvega dela pa so zapisani še izzivi reševanja v prihodnosti. 

V drugem delu knjige spregovorijo reševalci. V mnogih zgodbah opisujejo veselje ob najdenem ali rešenem ponesrečencu, žalost in nemoč ob tragičnih reševanjih, resnost v stenskih reševanjih, napore ob težavnih nošnjah nosil, stiske v temnih viharnih nočeh in strah pri plezanju v terenu, ki ga ogrožajo plazovi. To so posamezniki, ki jim ni mar za druge ljudi, ki si pri sebi venomer ponavljajo, da želja pomagati ljudem v stiski ne sme nikoli zamreti! 

Knjiga je bogato opremljena s fotografijami (vseh je 228), skicami in tabelami. Spremno besedo h knjigi je prispeval tudi predsednik države dr. Danilo Türk.

Reševanje v gorah - Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji. 1912 - 2012. Peti zbornik Gorske reševalne zveze Slovenije. Izdala in založila Gorska reševalna zveza Slovenije. Kranj, 2012. 280 strani.

Zbirka Med gorskimi reševalci, 9. knjiga

Zbirka člankov o gorskem reševanju. Avtorji: Jani Bele, Janez Brojan, Damjan Gašperin, Vladimir Habjan, Janez Kavar, France Malešič, Pavel Oman, Pavle Podobnik, Eva Pogačar, Dušan Polajnar, Igor Potočnik, Pavle Šegula, Danilo Škerbinek, Boris Štupar, Iztok Tomazin.

Zgodbe reševalcev: Darko Bernik, Miha Gašperin, Jurij Gorjanc, Vladimir Habjan, Jure Jeršin, Janez Kavar, Mitja Košir, Anton Kralj, Miha Kuhar, Miha Larisi, Miljko Lesjak, Rado Nadvešnik, Miha Noč, Matija Perko, Gregor Piskar, Pavle Podobnik, Dušan Polajnar, Aleš Robič, Gabrijel Rožič, Slavc Rožič, Dominik Skumavec, Klemen Sladič, Pavle Šegula, Primož Škufca, Primož Štamcar, Iztok Tomazin, Klemen Volontar, Davorin Žagar.

Zbral in uredil uredniški odbor: Vladimir Habjan, France Malešič, Pavel Oman, Dušan Polajnar, Pavle Šegula.

Recenzent: Žarko Trušnovec
Lektoriranje: Mojca Volkar Trobevšek
Fotografije: člani GRS, arhiv GRS
Oblikovanje: Edisa Muranović
Tisk: Medium, tisk&design
Naklada 2000 izvodov

Z nakupom knjige podpirate prostovoljno in humanitarno dejavnost gorskega reševanja v Sloveniji.

GRZS

https://www.pzs.si/izdelek.php?pid=353 24. 9. 2020