PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Kategorije planinskih postojank


Kategorije planinskih objektov so:
 • planinska koča I. kategorije,
 • planinska koča II. kategorije,
 • planinska koča III. kategorije,
 • bivak,
 • planinsko učno središče.


Kriteriji za planinske koče I. kategorije:
 • lokacija planinske koče je na območju Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp ali Snežnika,
 • čas hoje od najbližjega izhodišča, ki je dostopno po javni cesti, je vsaj eno uro,
 • planinska koča ni dostopna po javni cesti (kot jo določa Zakon o cestah) ali z žičniško napravo
 • za prevoz oseb za namen javnega prevoza (kot jo določa Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb),
 • oskrba koče ni mogoča z vozili po prometnicah, ampak se izvaja z nošnjo oseb, nošnjo na konjih, tovorno žičnico ali helikopterskimi prevozi.

Kriteriji za planinske koče II. kategorije:
 • lokacija planinske koče je v visokogorju ali sredogorju,
 • čas hoje od najbližjega izhodišča v zimskih razmerah, ki je dostopno po javni cesti, je vsaj eno uro.
 • V kopnih razmerah ni minimalnega pogoja dolžine hoje.

Kriteriji za planinske koče III. kategorije:
 • koče III. kategorije so vse preostale koče, ki ne zadoščajo kriterijem za I. ali II. kategorijo.

Kriterij za bivake:
 • objekt nudi obiskovalcem osnovno zavetje.

Kriteriji za planinska učna središča:
 • objekt je prilagojen izvajanju usposabljanj in izobraževanj s planinsko tematiko,
 • objekt omogoča namestitev udeležencev.


Kategorijo posameznega objekta določi IO GK PZS, soglasje pa poda UO PZS. Kategorizacija se določi ob vpisu v register planinskih objektov PZS. Kategorizacija se lahko naknadno spremeni po enakem postopku.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=39 13. 7. 2024