PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Savinjski MDO PD

RegijaSavinjska regija
 
PredsednikManja Rajh
 
Naslov Dolenja vas 115 a
3312 Prebold
 
Telefon041 922 385
 
E-poštamdo.savinjska@pzs.si

Društva tega MDO:
Društvo Šaleški alpinistični odsek, Velenje
Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek, Podčetrtek
Planinsko društvo Boč - Kostrivnica, Podplat
Planinsko društvo Celje - Matica, Celje
Planinsko društvo Dobrna, Dobrna
Planinsko društvo Dobrovlje - Braslovče, Braslovče
Planinsko društvo Dramlje, Dramlje
Planinsko društvo Galicija, Žalec
Planinsko društvo Gornji Grad, Gornji Grad
Planinsko društvo Grmada Celje, Celje
Planinsko društvo K2, Šempeter v Savinjski dolini
Planinsko društvo Liboje, Petrovče
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji
Planinsko društvo Loče, Loče
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan, Rogaška Slatina
Planinsko društvo Luče, Luče
Planinsko društvo Mozirje, Mozirje
Planinsko društvo Nazarje, Nazarje
Planinsko društvo Ojstrica, Celje
Planinsko društvo Polzela, Polzela
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje, Celje
Planinsko društvo Prebold, Prebold
Planinsko društvo Pristava, Pristava pri Mestinju
Planinsko društvo Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
Planinsko društvo Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici
Planinsko društvo Sloga Rogatec, Rogatec
Planinsko društvo Slovenske Konjice, Slovenske Konjice
Planinsko društvo Solčava, Solčava
Planinsko društvo Spin, Griže
Planinsko društvo Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini
Planinsko društvo Šentjur, Šentjur
Planinsko društvo Škale - Hrastovec, Velenje
Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah
Planinsko društvo Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
Planinsko društvo Šoštanj, Šoštanj
Planinsko društvo Tabor, Tabor
Planinsko društvo Velenje, Velenje
Planinsko društvo Vinska Gora, Velenje
Planinsko društvo Vitanje, Vitanje
Planinsko društvo Vojnik, Vojnik
Planinsko društvo Vransko, Vransko
Planinsko društvo Vrelec, Rogaška Slatina
Planinsko društvo Zabukovica, Griže
Planinsko društvo Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Celje
Planinsko društvo Zreče, Zreče
Planinsko društvo Žalec, Žalec
Planinsko društvo Železar Štore, Štore
Planinsko društvo Železničar Celje, Celje
Planinsko društvo Žusem, Gorica pri Slivnici
Plezalni klub Rifnik Šentjur, Šentjur
Plezalni klub Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
Plezalni klub Slovenske Konjice, Slovenske Konjice
Postaja Gorske reševalne službe Celje, Celje
Športno društvo Pajki, Vojnik
Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka, Luče
https://www.pzs.si/mdo.php?pid=4 19. 8. 2022