PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
    o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: turistična kmetija), pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov (v nadaljnjem besedilu: minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti) ter pogoje glede obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na turističnih kmetijah.

.
.
.
 
35. člen
(planinski dom)

(1) Nastanitveni obrat, ki se označuje kot planinski dom, mora biti vpisan v seznam planinskih koč pri Planinski zvezi Slovenije in imeti:

 • sobe za nastanitev z do štirimi posteljami (ležišči) ali
 • skupne spalnice z do osmimi posteljami (ležišči) ali
 • ležišča v nizu (skupna ležišča) in
 • velikost postelje v sobi in skupni spalnici najmanj 80 cm x 190 cm,
 • velikost ležišča v nizu najmanj 70 cm x 190 cm,
 • prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač,
 • pribor za prvo pomoč in
 • stranišče za goste.


(2) Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti planinski dom ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske. Če ima planinski dom etažno urejena stranišča, so lahko umivalnice urejene v predprostoru stranišča.

(3) Planinski dom nudi:

 • sprejem in nastanitev,
 • jedi in
 • pijače in napitke. 

(4) Ta člen se uporablja le za planinske domove, dostopne z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta.


PDF Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (353 kB)

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=40 18. 6. 2024